Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Duurzame energie in Gooi en Vechtstreek

Hoe kunnen we in de Gooi en Vechtstreek op grote schaal zonne-energie en windenergie opwekken en tegelijkertijd onze natuurgebieden en ons cultuurlandschap behouden? Die vraag heeft een grote rol gespeeld bij het schrijven van een concept Regionale Energie Strategie (RES) voor de energieregio Noord-Holland Zuid. In de concept RES staat wat de bijdrage van de energieregio is aan het verminderen van de uitstoot van CO2. Het verminderen van CO2 uitstoot is een afspraak uit het Klimaatakkoord. Om de uitstoot te verminderen is het nodig om veel meer duurzame energie als zonne-energie en windenergie op te wekken. In de Gooi en Vechtstreek zijn er 10 gebieden waar mogelijk zonnepanelen en windturbines kunnen komen. Na de zomer van 2020 volgt een verder onderzoek naar de mogelijkheden.

Nationaal Klimaatakkoord

In het nationale Klimaatakkoord (2018) is afgesproken dat we in 2030 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Daarvoor is het nodig dat we veel meer zonne-energie en windenergie opwekken. In het akkoord staan nog veel meer andere maatregelen, bijvoorbeeld:

 • Beter isoleren van woningen
 • Ontwikkelen van nieuwe technieken voor het opwekken van duurzame energie

Het beter isoleren van woningen en het ontwikkelen van nieuwe technieken heeft in Gooise Meren de volle aandacht, bijvoorbeeld:

 • Het energiezuinig maken van historische en monumentale woningen in onder andere Naarden-Vesting
 • Een proef met aquathermie in Muiderberg

Subsidie voor proef met aquathermie in Muiderberg

De gemeente heeft samen met Wattnu en inwoners van Muiderberg subsidie gevraagd voor een unieke proef met aquathermie. De bedoeling is om de woningen van de wijk Buitendijke te verwarmen met water uit het IJmeer. Via collectieve warmtepompen kan het water opwarmen tot 70 graden voordat het in de woningen komt.

Regionale Energiestrategieën (RES) 

In Nederland zijn er 30 energieregio’s. Iedere regio onderzoekt hoeveel zij aan het opwekken van duurzame energie kan bijdragen. In alle energieregio’s is gewerkt aan het opstellen van een concept RES (Regionale Energiestrategie). Gemeenten, het waterschap, inwoners, energiecoöperaties, experts, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben hieraan meegewerkt.

In de RES staat onder andere:

 • Welke plekken mogelijk geschikt zijn voor de plaatsing van collectieve zonnepanelen en windturbines
 • Hoeveel duurzame energie hiermee kan worden opgewekt

De regio Gooi en Vechtstreek behoort tot de Energieregio Noord-Holland Zuid (NHZ), samen met onder andere Amsterdam, Amstelveen en Zaanstad.

Bekijk de concept RES Noord-Holland Zuid​​​​​​​

Gebieden Gooi en Vechtstreek geschikt voor zonnepanelen en windturbines

In de Gooi en Vechtstreek zijn er 10 gebieden waar mogelijk windturbines of zonnepanelen kunnen komen.

Waar mogelijk zonnepanelen kunnen komen

 • Langs A1 bij Muiden
 • Langs A27 bij Hilversum
 • Bij A27, afslag 33
 • Spoordriehoek Weesp
 • Gebied Anna’s Hoeve bij Hilversum
 • Vliegveld Hilversum

Waar mogelijk windturbines kunnen komen

 • Aetsveldsepolder bij Weesp
 • Strook bij Stichtse Brug
 • Bloemendalerpolder

Waar mogelijk zonnepanelen èn windturbines kunnen komen

 • Gooimeer

College Gooise Meren wil meer ambitie

In de Gooi en Vechtstreek zouden de gebieden goed zijn voor 321 GWh aan zonne- en windenergie. Wat het college van Gooise Meren betreft mag de regio de lat hoger leggen. Barbara Boudewijnse, wethouder duurzaamheid: 'Gemeenten en maatschappelijke partners hebben in 2017 de ambitie uitgesproken om in 2050 een energie-neutrale regio te zijn. Het totale energieverbruik van de gebouwde omgeving bedraagt in onze regio 3,2 Twh. Dat is 10 keer zoveel als wat we met dit bod denken op te wekken. Verder vind ik het belangrijk dat er in de RES ook aandacht is voor de mogelijkheden om op innovatieve manieren duurzame energie op te wekken.'

Vervolgstappen

 1. Reacties van deelnemers aan de bijeenkomsten en wensen en bedenkingen gemeenteraden toevoegen aan concept RES
 2. Colleges gemeenten en Gedeputeerde Staten en algemeen besturen waterschappen stellen de RES vast
 3. Het Nationaal Programma RES en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) berekenen of alle energieregio’s samen voldoende duurzame energie opwekken
 4. Na de zomer van 2020 meer onderzoek naar de gebieden waar zonnepanelen en windturbines kunnen komen

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden