Digitaal contactsysteem voor hulpverleners

Gemeenten en hulpverleners in de Gooi en Vechtstreek hebben afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat de samenwerking rondom een kind verbetert. Daarvoor wordt de Verwijsindex gebruikt. Hierin kan worden gemeld dat een kind hulp of ondersteuning krijgt en van wie. In de Verwijsindex staat niet wát er aan de hand is.

Samenwerken om kind en gezin te helpen

Als een kind problemen heeft, kan het hulp en ondersteuning krijgen. En de ouders of verzorgers ook. Bijvoorbeeld bij Jeugd en Gezin of Versa Welzijn. Of van de school of een jeugdhulpverlener. Dan kan het zo zijn dat er meer dan 1 persoon of instantie betrokken is bij het kind en het gezin. Het is belangrijk dat zij dit van elkaar weten, zodat zij met elkaar kunnen samenwerken om het kind en het gezin op de juiste manier te helpen.

Signaal

In de Verwijsindex kunnen hulpverleners, leerkrachten en consulenten aangeven dat ze bij een kind betrokken zijn. Dat heet een signaal. In de Verwijsindex leggen hulpverleners, leerkrachten en consulenten alleen vast bij wie zij op dit moment betrokken zijn. Alleen naam, geslacht, geboortedatum van het kind en de gegevens van de betrokkenen worden opgegeven. De Verwijsindex vermeldt nooit wát er aan de hand is, alleen dát hulpverleners of instanties betrokken zijn en wie dat zijn.

Meer informatie over Verwijsindex

Meer informatie over de Verwijsindex vindt u op verwijsindexgv.nl.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden