Derde ronde steun voor organisaties in Gooise Meren 1 juni open

Organisaties die werken op het gebied van welzijn, cultuur of sport en tijdens de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen, kunnen ook nu nog financiële steun aanvragen. Steun aanvragen kan van 1 juni tot 20 juni 2022 via onze website. Hier vindt u ook de voorwaarden die wij stellen aan uw aanvraag.

Zowel organisaties die eerder geen steun hebben gekregen van de gemeente, als organisaties die wel steun hebben gekregen uit de eerdere tranches, kunnen een aanvraag indienen. Bij de financiële tegemoetkoming wordt hier dan rekening mee gehouden.

Maatschappelijk ondersteuningsfonds

De gemeenteraad heeft in het najaar van 2020 ingestemd met het voorstel van het college om een maatschappelijk ondersteuningsfonds in te stellen. Het fonds is erop gericht belangrijke organisaties op het gebied van cultuur, welzijn en sport te behouden als ze zelf geen mogelijkheden meer hebben door de coronacrisis. Het gaat dan om organisaties die niet of nauwelijks in aanmerking komen (of zijn gekomen) voor de landelijke regelingen. Zij hebben te maken gehad met de opgelegde maatregelen door de overheid in verband met COVID-19, waardoor zij hun hoofdactiviteit niet hebben kunnen uitvoeren en in de financiële problemen zijn gekomen.

Uitgangspunten vastgelegd in afwegingskader

Het gemeentebestuur ziet dat de ingrijpende coronamaatregelen invloed hebben gehad, en ook na het opheffen van deze maatregelen nog steeds hebben, op onze maatschappelijke partners op het gebied van welzijn, cultuur en sport. We willen voorkomen dat deze maatschappelijke organisaties onherstelbare schade oplopen. Tegelijkertijd is het een zoektocht geweest hoe dit op een maatschappelijk- en financieel verantwoorde manier te doen. Een afwegingskader waarin de uitgangspunten staan die gelden bij verzoeken om steun, helpt het college om consequent te kunnen reageren op nieuwe uitdagingen en verzoeken om financiële steun. 

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden