Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Denk mee over stationsgebied Naarden-Bussum

In april 2020 vond de 1e ronde plaats van een participatietraject over de ontwikkeling van de directe omgeving van station Naarden-Bussum. Nu volgt de 2e ronde. Ook als u niet heeft meegedaan aan de 1e enquête, kunt u aan deze peiling meedoen. We stellen uw bijdrage enorm op prijs!

Door het verdwijnen van een aantal sporen bij station Naarden-Bussum is er letterlijk ruimte ontstaan om de directe omgeving te verbeteren en te ontwikkelen. Dit jaar verkennen we de kansen en mogelijkheden en stellen we een visie op voor het stationsgebied. Daarbij werkt de gemeente samen met omwonenden, belanghebbenden, ontwikkelaars en andere geïnteresseerden. Belangrijke doelen zijn het vergroten van de verkeersveiligheid en het verbeteren van de bereikbaarheid en de toegankelijkheid. Ook is er veel aandacht voor wensen en kansen op het gebied van wonen, werken, groen, recreatie en toerisme.

Peiling invullen kan tot en met 1 juni 2020

Bij de 1e peiling over het stationsgebied vroegen wij hoe u aankijkt tegen de huidige situatie. Bij deze 2e peiling ligt de aandacht op de toekomst. Daarbij gaat het om de inrichting van de openbare ruimte, wonen, werken en groen.

U kunt de peiling stationsgebied Naarden-Bussum invullen tot en met 1 juni 2020. Het invullen van de peiling duurt ongeveer 8 minuten. De antwoorden worden anoniem verwerkt en gebruikt als input voor het vervolgtraject. Voor de zomer van 2020 volgt een terugkoppeling met de uitkomsten op de projectpagina Stationsgebied Naarden-Bussum.

Visiedocument

De uitkomsten van beide peilingen zijn belangrijke bouwstenen voor het visiedocument voor het stationsgebied. Dit document vormt de basis voor de planvorming. In een bijeenkomst later dit jaar worden de uitkomsten van het gehele participatietraject gepresenteerd.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden