Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Denk mee over aquathermie in Muiderberg

In Muiderberg willen we ervaring opdoen met aardgasloos verwarmen. Uit onderzoek blijkt dat aquathermie (warmtewinning uit oppervlaktewater) een goede oplossing zou zijn voor Muiderberg. Door de ligging aan het IJmeer is Muiderberg daarvoor heel geschikt. Om te weten te komen of aquathermie ook realistisch en betaalbaar is, is nog veel onderzoek nodig. De gemeente en energiecoöperatie Wattnu gaan dit samen met experts verder onderzoeken. We zijn nog op zoek naar bewoners die mee willen doen aan dit project. Bewoners die al eerder hebben aangegeven actief te willen meedenken krijgen een uitnodiging voor een bijeenkomst. Zou u ook graag willen meedenken? Stuur dan een mail naar info@wattnu.org. In het najaar van 2020 organiseren we weer bijeenkomsten.

Hoe aquathermie werkt

De warmte wordt via een warmtewisselaar uit het oppervlaktewater gehaald, tijdelijk opgeslagen in de bodem en via een warmtenet naar de woningen gebracht.

Wat we nog onderzoeken over aquathermie in Muiderberg

  • Hoe ziet zo’n warmtenet er uit?
  • Wat moet er in de woningen gebeuren?
  • Hoe gaan we dit organiseren?
  • Wat gaat het kosten?

Bijeenkomsten over aquathermie in Muiderberg

  • In maart 2020 was er een bijeenkomst over aquathermie in Muiderberg
  • Veel bewoners hebben daarna een vragenlijst over dit onderwerp ingevuld
  • Veel bewoners bleken positief over aquathermie in Muiderberg
  • In het najaar van 2020 komen er weer bijeenkomsten om samen te beslissen hoe we een warmtebedrijf gaan inrichten

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden