De volgende stap in het herstel van de oostelijke vestingwallen

De vesting Muiden heeft aan de oostkant al een metamorfose ondergaan. Toch is het herstelplan oostelijke vestingwallen nog niet klaar. Het tweede deel was uitgesteld en wordt nu weer opgepakt. Het gaat om de aansluitingen op de herstelde wallen vanaf het Vestingplein en de inrichting van het Vestingplein.

Helder krijgen wensen en ambities

Voor het tweede deel is het eerst nodig om helder te krijgen wat de wensen en ambities voor dit gebied precies zijn. Dat leggen we vast in een Nota van Uitgangspunten die de gemeenteraad vaststelt. Pas daarna gaan we aan de slag met het maken van een ontwerp. Voor het einde van het jaar gaan we in gesprek met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden om de wensen en ambities op te halen. Precieze informatie daarover volgt. We nemen tot begin volgend jaar de tijd om in stappen toe te werken naar de Uitgangspunten zodat de gemeenteraad die in het voorjaar kan vaststellen.

Waar het project uit bestaat

Het doel van het project is compleet herstel van de vestingwallenstructuur, zodat het deel dat nog niet hersteld is op een mooie manier wordt aangesloten op het herstelde deel. Een onderdeel van het project is herinrichting van het Vestingplein. Het Vestingplein en omgeving is een belangrijke toegang van de stad. De uitstraling van dit plein, de afgevlakte wallen en de verschillende voorzieningen geven nu een rommelig en weinig representatief beeld van Muiden.

Er ligt een kans om de cultuurhistorische waarde beter tot uitdrukking te laten komen. Maar ook om te bepalen hoe bijvoorbeeld wordt omgegaan met parkeren op deze plek. Uit eerdere planvorming ligt er een visie voor het Vestingplein en omgeving, maar deze is nog niet duidelijk genoeg. Daarom is het nodig om eerst met elkaar helder te krijgen welke wensen en ambities er zijn.

Waar de wensen en ambities over gaan

De wensen en ambities die in een Nota van Uitgangspunten moeten komen gaan in ieder geval over:

  • Herstel van de wallen
  • De verbindende en toegankelijke route van P2 naar het Muiderslot
  • Het al dan niet herinrichten van het Vestingplein met daarin:
    • De parkeersituatie op en rond het Vestingplein
    • Kramen en mogelijkheden voor activiteiten (blijven of versterken)
    • Wat doen we eerst en wat kan later

Op de hoogte blijven

Meld u aan voor de nieuwsbrief Verder met de vesting Muiden als u op de hoogte wilt blijven. Lees meer over Vesting Muiden op bestuur.gooisemeren.nl

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden