Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Controle op veiligheid bomen

Elke boom in de openbare ruimte in Gooise Meren wordt eens in de 4 jaar gecontroleerd op veiligheid. Hiermee willen we vooral voorkomen dat bomen omvallen of dat er takken breken. Deze controle heet de Boom Veiligheid Controle (BVC). Uit de controle kunnen acties volgen zoals snoeien, het innemen van de kroon of kappen van de boom.

Boom Veiligheid Contole in 4 gebieden

Voor het uitvoeren van de Boom Veiligheid Controle (BVC) is Gooise Meren opgedeeld in 4 gebieden. In april en mei 2020 is een BVC uitgevoerd in het gebied waaronder Muiden, Muiderberg en het Naarderbos vallen. Begin 2021 voeren we een BVC uit in het westelijke deel van Naarden en het westelijke deel van Bussum. In 2022 en 2023 volgen de overige delen van Bussum en Naarden.

Kaplijst in augustus 2020 op de website

In de zomer van 2020 gaan we de werkzaamheden voor het kappen van bomen uit deze Boom Veligheid Controle voorbereiden. De te kappen bomen markeren we met een geel kruis. Daarna gaan we de kaplijst samenstellen. Daarin staat ook aangegeven voor welke bomen bij het kappen een vergunning nodig is. De kaplijst komt naar verwachting in augustus 2020 op onze website. De planning is om de bomen nog in 2020 te kappen. Waar mogelijk planten we nieuwe bomen.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden