College trekt vergunning bouw appartementen Driftweg in

Het college heeft besloten de verleende omgevingsvergunningen voor een appartementencomplex en bijbehorende toegangsweg aan de Driftweg in te trekken. Dat betekent dat beide aanvragen alsnog worden afgewezen. Het college neemt hiermee het advies van de Commissie voor bezwaarschriften (van 16 juni 2022) over die constateert dat een verschrijving heeft geleid tot een vormfout. De verschrijving komt voort uit de complexiteit van het dossier waarin meerdere vergunningen zijn aangevraagd. Het college betreurt de gang van zaken.

Complexe aanvraag leidde tot vormfout

De commissie voor de bezwaarschriften constateert dat de gemeente een vormfout heeft gemaakt door een verschrijving. Het gaat hier om een aanvraag voor een gebouw met een heel bijzondere vormgeving. Er zijn meerdere vergunningsaanvragen voor verschillende gebouwen ingediend die zijn getoetst aan het bestemmingsplan. De tekeningen zijn gaande het proces na het indienen gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke aanvraag. Dit maakte de aanvraag in zijn totaliteit complex waarbij in de verwerking aanvragen door elkaar zijn gehaald wat heeft geleid tot de verschrijving. Dit is de reden om de verleende vergunningen in te trekken. Het college betreurt de gang van zaken.

Nieuwe aanvraag vergunning is aan de aanvrager

Het is aan de aanvrager om al of niet een nieuwe omgevingsvergunning aan te vragen, en hierbij rekening te houden met de ingediende bezwaren.

Alle betrokkenen bij het bezwaar zijn in de week van 18 juli 2022 geïnformeerd over de beslissing van het college.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden