College stelt het College-uitvoeringsprogramma 2023-2026 vast

Wat zijn de plannen van het college van burgemeester en wethouders voor de komende jaren? Dit staat beschreven in het College Uitvoeringsprogramma 2023-2026 (CUP), dat deze week is goedgekeurd door het college.

U leest in het CUP wat het college wil aanpakken en oppakken. Wat is belangrijk en moet als eerste aangepakt? Welke beslissingen zijn nodig? Hoe gaat het college de ambities, die in grote lijnen zijn beschreven in het eerder gesloten coalitieakkoord, uitvoeren? Meer hierover leest u op bestuur.gooisemeren.nl.

Haalbaar en flexibel programma

Het is een haalbaar programma met verschillende uitdagingen, zoals het klimaat, de natuur en financiƫn. Het college wil op verschillende gebieden in de samenleving verbindingen leggen die het geheel versterken. Met dit uitvoeringsprogramma denkt het college recht te doen aan de afspraken die zijn gemaakt in het eerder gesloten coalitieakkoord. Tegelijkertijd is het programma flexibel, zodat aanpassingen mogelijk zijn als maatschappelijke ontwikkelingen daarom vragen.

Het college gaat vol energie aan de slag om samen met de gemeenteraad, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties invulling te geven aan het uitvoeringsprogramma.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden