College blikt terug op 1e raadsperiode Gooise Meren

Nu de verkiezingen van 21 maart 2018 achter de rug zijn, zit het werk van het 1e college van BenW er bijna op. De nieuwe gemeente ging van start op 1 januari 2016. Dit betekent dat de collegeperiode maar 2 jaar duurde in plaats van de gebruikelijke 4. Toch is onder aansturing van het college veel tot stand gebracht. Het college biedt in het Digitaal Magazine ‘Goed op weg’ (PDF, 4,5 MB) (PDF, 4,4 MB) een overzicht van de behaalde resultaten.

Het college heeft afgelopen 2 jaar nieuwe ontwikkelingen in gang gezet op tal van beleidsterreinen, waaronder economie, duurzaamheid, bewonersparticipatie, wijk- en kerngericht werken, veiligheid, verkeer, woningbouw, onderwijshuisvesting, sport en openbare ruimte. Daarnaast vroeg ook het vormgeven van de nieuwe gemeentelijke organisatie veel tijd en aandacht. Zo moesten de begrotingen van Naarden, Muiden en Bussum in elkaar worden geschoven en moest het beleid van de 3 voormalige gemeenten op uiteenlopende terreinen worden geharmoniseerd.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden