Coalitie Gooise Meren een feit

Gooise Meren op Koers. Dat is de titel van het coalitieakkoord 2022-2026 van het nieuwe college van Gooise Meren. Onderhandelaars van D66, VVD, HVBNM en GroenLinks bereikten afgelopen week overeenstemming over de inhoud van het akkoord en over de personele invulling van het college.

Geert-Jan Hendriks (D66), Alexander Luijten (VVD), Nico Schimmel (HvBNM) en Barbara Boudewijnse (GroenLinks) zijn de beoogde wethouders in het nieuwe college. Zij vormen momenteel het demissionaire college van BenW. Met hen kiezen de partijen voor stabiliteit, gedrevenheid en continuïteit. Het is de bedoeling dat het akkoord in de raadsvergadering van 28 of 29 juni wordt besproken en dat de wethouders op 6 juli worden geïnstalleerd. De coalitie is goed voor 19 van de 31 raadszetels.

Bekijk het concept coalitie akkoord  (PDF, 320 kB)

Elan

Het college gaat met onverminderd elan de uitdagingen aan waar Naarden, Bussum, Muiden en Muiderberg de komende vier jaar voor staan. Centraal bij het verwezenlijken van de ambities staat de kracht van samenwerking vanuit een sterk eigen bewustzijn. Het college zet zich tot doel de komende vier jaar de verbinding met de inwoners verder te versterken. Het welzijn en welbevinden van de huidige en toekomstige inwoners staat in de plannen voorop.

Verbinding

De coronapandemie heeft het belang van de zorg, de maatschappelijke verbinding en de waarden van het cultureel en maatschappelijk aanbod aangetoond. Daar wil dit college in blijven investeren. Andere belangrijke maatschappelijke thema’s waar dit college de komende tijd in wil investeren, zijn het klimaat, de energietransitie, woningbouw, de economie en de uitdaging voldoende gekwalificeerd personeel naar Gooise Meren te trekken voor het onderwijs, kinderopvang en zorg. En dat alles met een begroting die onder druk staat en vanuit een open, naar buiten gerichte, constructieve houding.

Hoofdlijnen, gevolgd door CUP

Met dit akkoord kiezen de coalitiepartijen voor een akkoord op hoofdlijnen. De uitwerking van het coalitieakkoord krijgt gestalte in een college-uitvoeringsprogramma (CUP), waar we met vertrouwen en veel enthousiasme de komende periode mee te werk gaan, maar waarbij ook scherp gekeken moet worden naar capaciteit en middelen en mogelijk gekozen zal moeten worden voor temporiseren en versobering op bepaalde vlakken. Bij de uitwerking van het akkoord in dit zogenaamde CUP zal het college met voorstellen komen en daarbij de raad betrekken.  

Breedte

Het wordt geen gemakkelijke opgave de ambities te verwezenlijken. Er is een ambitieus akkoord neergezet dat veel vraagt van raad en college, de organisatie en ook van onze partners. Investeren, innovatie en creativiteit zijn meer dan ooit nodig om de uitdagingen waar wij ons voor gesteld zien goed aan te pakken. Het college is ervan overtuigd dat als er in de volle breedte wordt samengewerkt, er goede resultaten kunnen worden geboekt. In dat verband is het college ook bijzonder blij met de inbreng die inwoners en organisaties vooraf hebben gegeven. Zoals in de bijlage bij het akkoord blijkt gaat het college met die ideeën en opmerkingen aan de slag.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden