Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Brief van Wethouder Luijten aan ondernemers Gooise Meren

Beste ondernemer,

Wij leven in ongekende tijden. Als gevolg van de wereldwijde verspreiding van het Corona-virus zijn al die dingen, die sinds jaar en dag tot ons normale leefpatroon behoorden, minder vanzelfsprekend of onmogelijk geworden. Ter bescherming van de volksgezondheid is inmiddels op zowel landelijk als ook gemeentelijk niveau een aantal ingrijpende maatregelen genomen. Die maatregelen beperken ons in veel gevallen vergaand in onze bewegingsvrijheid. De getroffen maatregelen stellen ook veel ondernemers voor vragen en zelfs problemen.

We begrijpen dat u zich mogelijk zorgen maakt, niet alleen over uw gezondheid en die van uw medewerkers, maar ook over de toekomst van uw bedrijf. Wij leven met u mee. We realiseren ons goed dat de COVID-19 crisis veel ondernemers direct in financiële problemen kan brengen. In deze onzekere periode wil ons college, daar waar het binnen de gemeentelijke mogelijkheden ligt, zich inspannen u tegemoet te komen.
Met deze brief informeren wij u over de gemeentelijke en landelijke steunmaatregelen.

Gemeentelijke maatregelen

1. Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen

U kunt uitstel krijgen van de betaaltermijn van de gemeentelijke belastingen. U krijgt uitstel voor een periode 3 maanden.
Wilt u uitstel aanvragen, dan stuurt u een brief of e-mail naar de afdeling Belastingen.

  • e-mail: belastingen@gooisemeren.nl
  • brief: gemeente Gooise Meren, t.a.v. afdeling Belastingen, Postbus 6000, 1400 HA Bussum

Vermeld a.u.b. in uw aanvraag de volgende gegevens:

  • naw-gegevens
  • aanslagnummer
  • telefoonnummer

Alle aanvragen van ondernemers worden in principe gehonoreerd. U kunt binnen 14 dagen antwoord verwachten. Voor vragen kunt u bellen met de gemeentelijke afdeling Belastingen, tel. 035 207 00 00.

2. Bijzondere bijstand voor ZZP-ers

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze ondersteuning vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.
Uitvoering van de regeling is belegd bij gemeenten. De regeling wordt in onze regio uitgevoerd door de gemeente Hilversum.
E-mailadres: zelfstandigenloket@hilversum.nl

3. Contact met de gemeente

Als gemeente staan wij ook in deze bijzondere tijden voor u klaar. Heeft u vragen of maakt u zich zorgen over de situatie, heeft u ergens hulp bij nodig of heeft u een geweldig idee waarmee u als ondernemer(s) deze crisis kunt overleven? Dan kunt u contact met de gemeente opnemen, dan kijken we samen naar een maatwerkoplossing.
Wij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer 035- 207 00 00. Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met de medewerkers van het Economisch team:

Account manager ondernemers Danja van Rijn
d.vanrijn@gooisemeren.nl telefoonnummer : 06 - 25 68 84 40

Beleidsadviseur Economische zaken Gulay van Bijleveld
g.vanbijleveld@gooisemeren.nl telefoonnummer : 06 - 25 68 84 51

Beleidsadviseur Recreatie en toerisme Eva Koster
e.koster@gooisemeren.nl telefoonnummer: 06 – 21 51 38 19

Op onze website plaatsen wij informatie over de (steun) maatregelen en overige actuele
ontwikkelingen: gooisemeren.nl/ondernemen

4. Hulp loket voor ondernemers ingericht bij de Ondernemers vereniging (OVGM)

De gemeente werkt bij de ondersteuning van ondernemers nauw samen met de
Ondernemersvereniging Gooise Meren (OVGM). De ondernemersvereniging heeft een hulploket ingericht om de ondernemers zowel mogelijk te helpen. Aan het loket zijn fiscalisten, juristen en advocaten verbonden. U kunt hierop kosteloos een beroep doen.

Website: www.ondernemersgooisemeren.nl
Email: Coronaloket@ondernemersgooisemeren.nl

Landelijke steunmaatregelen

Op dinsdag 17 maart is door het kabinet een noodpakket aangekondigd om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor ZZP’ers, MKB-ondernemers en grootbedrijven zo veel mogelijk op te vangen. Een overzicht van deze landelijke steunmaatregelen treft u in de bijlage aan.

Voor de actuele informatie kunt u de website van de Rijksoverheid en MKB in de gaten houden. Daarnaast is het coronaloket van de Kamer van Koophandel dagelijks bereikbaar voor uw vragen op 0800-2117.

Tot slot

Wij houden de situatie nauwlettend in de gaten. We doen er alles aan, binnen onze mogelijkheden, om de lokale economie draaiend te houden.

De gemeente is zich ervan bewust dat ondernemerschap de economische ruggengraat vormt voor onze gemeente. Mede dankzij dat ondernemerschap kennen wij een hoog voorzieningenniveau en wonen wij in levendige, vitale kernen. Wij hebben de afgelopen jaren altijd kunnen rekenen op het lokale ondernemerschap. Nu is de tijd, om waar nodig, te laten zien dat ondernemers ook op de gemeente kunnen rekenen.

Wij wensen u allen veel sterkte. Blijf gezond!

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,
namens hen,


mr. Alexander Luijten
Wethouder Economische zaken

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden