Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Bomenkap na controle op vitaliteit en veiligheid

Elke boom in de openbare ruimte in Gooise Meren wordt eens in de 4 jaar gecontroleerd op vitaliteit en veiligheid. Dit heet de Boom Veiligheid Controle. Met de controle willen we voorkomen dat bomen omvallen of dat er takken breken. Uit deze controle komen 112 bomen die gekapt moeten worden. Meestal omdat ze afgestorven of in zeer slechte staat zijn. Op 59 plekken planten we na de kap een nieuwe boom.

De 112 bomen die gekapt moeten worden staan verspreid over Muiden (25 bomen), Muiderberg (12 bomen), Naarden (45 bomen) en Bussum (30 bomen).

Vergunning

Voor 47 van de 112 te kappen bomen heeft de gemeente geen vergunning nodig. Voor de overige 65 is een vergunning nodig omdat ze op de lijst van waardevolle gemeentelijke bomen staan. Zodra de vergunningen verleend zijn, maken wij dat bekend op de pagina Bekendmakingen op bestuur.gooisemeren.nl.

Bekijk de bomenlijst

Wilt u weten of er in uw straat bomen worden gekapt? Bekijk de bomenlijst met te kappen bomen. Op de ene lijst staan de bomen waarvoor de gemeente een vergunning nodig heeft, op de andere lijst staan de bomen waarvoor geen vergunning nodig is. Beide lijsten geven per boom informatie: de precieze locatie, de boomsoort, de reden van de kap, wel of geen herplant.

Bomen kappen in 2020

De bomen worden nog in 2020 gekapt. Wanneer dat precies gaat gebeuren is nog niet bekend en moeten we nog afstemmen met de aannemer.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden