Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. U kunt veel producten en diensten online aanvragen. Vrij inlopen kan niet, we werken alleen op afspraak.

Bomenkap na controle op vitaliteit en veiligheid

Elke boom in de openbare ruimte in Gooise Meren controleren we eens in de 4 jaar op vitaliteit en veiligheid. Hiermee willen we voorkomen dat bomen omvallen of dat er takken breken. Na de controle in het afgelopen jaar hebben we 94 bomen geselecteerd die gekapt moeten worden. Meestal omdat ze afgestorven zijn of in zeer slechte staat zijn. Op 70 plekken planten we na de kap een nieuwe boom. Bekijk de lijst met de te kappen bomen in Gooise Meren.

Vergunning nodig voor 15 bomen

Voor 15 van de 94 te kappen bomen is een vergunning nodig, omdat ze op de lijst staan van waardevolle gemeentelijke bomen. Voor de overige 79 bomen is geen vergunning nodig.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden