Bomenkap na controle op gezondheid en veiligheid

Elke boom in de openbare ruimte in Gooise Meren wordt eens in de 4 jaar gecontroleerd op gezondheid en veiligheid. Zo voorkomen we dat bomen omvallen of dat er takken breken. Deze controle heet de Boom Veiligheid Controle (BVC). De meeste bomen zijn gezond en veilig en worden gesnoeid. Maar uit de controle komen ook bomen die in slechte gezondheid zijn en daarom gekapt moeten worden.

Te kappen bomen

Uit de controle die in het voorjaar van 2022 is gedaan, is duidelijk geworden dat we 186 bomen moeten kappen. Meestal omdat ze dood of gedeeltelijk afgestorven zijn en niet meer herstellen. Het kappen van de bomen gebeurt begin 2023.

De te kappen bomen zijn herkenbaar aan een geel kruis en een bordje met daarop een QR code. Door de QR code te scannen met een mobiele telefoon komt u op een website met algemene informatie over de bomencontrole.

Nieuwe bomen

We planten zoveel mogelijk nieuwe bomen terug. Soms kunnen we geen nieuwe boom planten omdat de locatie niet goed is. Bijvoorbeeld omdat er te veel bomen dichtbij elkaar staan. Op 144 locaties wordt na de kap een nieuwe boom geplant.

Voor sommige bomen is een vergunning nodig

Voor 60 van de 186 te kappen bomen is een vergunning nodig. Deze bomen staan op de lijst van waardevolle gemeentelijke bomen of in waardevolle gebieden. Voor 126 is geen vergunning nodig.

Lijst met te kappen bomen

Bekijk de lijst met de te kappen bomen.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden