Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Bladruimen 2020

In de herfst gaat de gemeente aan de slag met het opruimen van de gevallen bladeren van gemeentelijke bomen. Dit gebeurt door onze medewerkers van team Beheer en Service. Afhankelijk van het weer duurt het bladruimen tot en met 18 december 2020.

Wanneer en waar wordt blad geruimd

We ruimen de bladeren in meerdere rondes op. We houden rekening met het aantal en de soort bomen in een straat. Daardoor komen we op de ene plek wat vaker dan op de andere. Bladeren kunnen tot gladheid en overlast leiden, vooral bij nat weer. Houd dus ook extra rekening met andere weggebruikers. Als gevallen bladeren voor onveilige situaties zorgen, grijpen we snel in. We houden dat zelf in de gaten. We kunnen vooraf niet precies aangeven wanneer we in welke straat bladeren ruimen. Het ruimen duurt tot en met vrijdag 18 december 2020. Weersomstandigheden zoals sneeuw kunnen van invloed zijn op de planning.

Wat u zelf kunt doen

U kunt helpen door de stoep en oprit te vegen. Het is goed om het blad in tuin en groenstroken te laten liggen. Doordat het blad verteert, hoeft u in het voorjaar minder meststoffen te strooien. Dat is goed voor het milieu en uw portemonnee. Ook overwinteren er insecten en kleine dieren in het bladerdek en beschermt het uw planten tegen bevriezing. Om die reden verwijdert de gemeente ook minder blad uit perken en groenstroken.

Bladafval uit uw eigen tuin

Heeft u veel bladafval van bomen uit uw eigen tuin? Dan kunt u een aantal dingen doen:

  • Doe de bladeren in uw groene container
  • Maak hier een composthoop van om uw tuin later mee te bemesten
  • Breng de bladeren naar een GAD-scheidingsstation

Contact

Heeft u een vraag over het ruimen van de bladeren? Dat kan via ons contactformulier of door te bellen naar 035 207 00 00. Wilt u een melding doen over een onveilige situatie door bladval, gebruik dan het meldingsformulier.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden