Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Bewoners en gemeente ontwikkelen samen oude Emmaschool locaties

Er is ruimte voor een nieuwe invulling op de plekken waar tot eind 2018 de Koningin Emmaschool stond. Het gaat om de locaties in het Spiegel in Bussum aan de Fortlaan/Floralaan en de Slochterenlaan inclusief het speelveld. De gemeente wil samen met bewoners en belanghebbenden de projectopdracht maken. Het is de eerste keer dat bewoners hun stempel kunnen drukken vanaf het prille begin van de planvorming. In ieder geval komen er woningen bij. Maar in gezamenlijkheid wordt bepaald wat er precies ontwikkeld moet gaan worden.

Samen vanaf het begin tot een plan komen

Vaak liggen bij gebiedsontwikkelingen vooraf al project specifieke kaders vast in een Projectopdracht en volgen er in de participatie gesprekken over de verdere invulling van het project. Dit keer vinden de gesprekken al plaats voordat de opdracht er ligt, in de 0-fase van het project. Omwonenden en andere belangrijke partners worden uitgenodigd om intensief mee te werken aan de projectopdracht. Niet alles is mogelijk, daarom geeft het college een vertrekpuntnotitie mee. Hierin wordt de begrenzing aangegeven vanuit de thema’s uit het college uitvoeringsprogramma: duurzaam, sociaal, veilig en vitaal .’Zowel het college van b en w als de gemeenteraad vinden het belangrijk om inwoners vroegtijdig te betrekken bij ontwikkelingen in hun woonomgeving. Dat is precies wat we met deze aanpak doen. Ik zie er dan ook naar uit dat bewoners met ons meedoen en meedenken. Zo kunnen we samen tot een mooi eindresultaat komen’, aldus wethouder Nico Schimmel.

Bijeenkomsten 26 en 28 september 2020 input voor Projectopdracht

De uitdaging is te komen tot een ontwikkeling die aantrekkelijk is voor een diverse groep mensen om er te blijven of te komen wonen, werken, spelen en elkaar te ontmoeten. Direct omwonenden van de betreffende locaties ontvangen deze week een brief met informatie en een vooraankondiging voor bijeenkomsten die op zaterdag 26 en maandag 28 september 2020 worden gehouden. De bijeenkomsten vinden plaats in het gebouw aan de Fortlaan 9, onder voorbehoud van de dan geldende rijksmaatregelen inzake COVID-19 en het lokale Coronaprotocol voor bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten verkennen we onderwerpen zoals: hoeveelheid bebouwing, voor welke doelgroep, type en uitstraling, invulling van groen, spelen en ontmoeten, andere (maatschappelijke) functies, etc. Zo maken we met elkaar de Projectopdracht, waarover de gemeenteraad besluit. Ook spreken we de vervolgacties af en de route die we met een diverse groep mensen willen bewandelen.

Vervolg

In dit hele proces tot aan realisatie trekken gemeente en bewoners samen op. Als de projectopdracht is vastgesteld (verwachting februari 2021) volgt een volgende fase waarin de opdracht vertaald wordt in een programma van eisen gevolgd door een ontwerp voor het gebied. Er gaan enkele jaren overheen voordat de nieuwe inrichting van de Emmalocaties helemaal is afgerond. Naar verwachting zal dat 2025 zijn.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de bestuurlijke website van de gemeente. 

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden