Bestrijding Japanse duizendknoop

Foto: Michael Gasperl - CC BY-SA 3.0

De Japanse duizendknoop is aangetroffen in Gooise Meren. Het is een snel verspreidende plant die moeilijk is weg te krijgen. De plant is een gevaar voor gebouwen, bruggen, leidingen en aquaducten. De sterke wortelstokken en stengels kunnen schade veroorzaken. Gemeente Gooise Meren neemt actie om de Japanse duizendknoop te bestrijden.

Aanpak

Gooise Meren kiest voor het intensief maaien van de plant en het apart afvoeren en verwerken van het maaisel. Wij menen dat deze aanpak succesvol kan zijn. Het vraagt wel veel tijd. De komende 4 jaar gaan we goed meten om te zien of deze methode het juiste effect heeft.

In Nederland worden proeven gedaan over wat de beste aanpak is om de exotische plant weg te krijgen. Sommige gemeenten bestrijden de plant met verboden gif waar zij een ontheffing voor hebben gekregen.

Melden bij de gemeente

Ziet u de Japanse duizendknoop in de openbare ruimte in Gooise Meren dan kunt u dit melden bij de gemeente.

Heeft u een Japanse duizendknoop op uw eigen grond? Dan moet u deze zelf bestrijden of laten bestrijden. Gooi het afval van de duizendknoop in de grijze afvalbak en niet in de groene.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden