Bestemmingsplan Brediusterrein Muiden onherroepelijk

Op woensdag 29 juni 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepszaak tegen het bestemmingsplan Bredius. Op grond van de 2 ingediende beroepen oordeelt de Raad van State dat 1 hiervan niet ontvankelijk is, deze is dan ook niet inhoudelijk beoordeeld. Over het andere beroepsschrift oordeelt de Raad van State dat de daarin aangevoerde gronden ongegrond zijn. Met deze uitspraak is het bestemmingsplan Bredius onherroepelijk geworden.

Brediusterrein

Het bestemmingsplan Bredius maakt de aanleg van sportvelden, een hotel en maximaal 50 woningen mogelijk. De gemeenteraad van Muiden stelde het bestemmingsplan in oktober 2015 vast.

Meer informatie

Lees de uitspraak van de Raad van State. Meer informatie over de ontwikkeling op het Brediusterrein vindt u op bestuur.gooisemeren.nl.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden