Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. U kunt veel producten en diensten online aanvragen. Vrij inlopen kan niet, we werken alleen op afspraak.

Beraad Gooise Meren zoekt nieuwe leden

Het Beraad Gooise Meren is een adviesraad van de gemeente Gooise Meren. Het is een belangrijk gesprekspartner voor de gemeente bij het maken van beleid in het sociaal domein. Wilt u uw bijdrage leveren op een van de deelgebieden van het sociaal domein? Kijk voor de vacature op beraadgooisemeren.nl/vacatures. Mail uw reactie naar: secretaris@beraadgooisemeren.nl.

Het Beraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het te ontwikkelen en uit te voeren beleid op het terrein van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Het Beraad draagt ook, namens de inwoners van de gemeente, zelf beleidsideeën aan. Het is belangrijk dat het Beraad weet wat er in de kernen van de Gooise Meren (Naarden, Bussum en Muiden en Muiderberg) leeft. Het beraad vergadert zo’n 10 keer per jaar. Het tijdsbeslag is gemiddeld 1 dagdeel per week.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden