Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. U kunt veel producten en diensten online aanvragen. Vrij inlopen kan niet, we werken alleen op afspraak.

Belangrijk bericht CAK over eigen bijdrage

Door een technisch probleem bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) heeft nog niet iedereen rekeningen voor de eigen bijdrage voor 2020 ontvangen. Het CAK doet er alles aan de Wmo-klanten zo snel mogelijk een persoonlijk bericht te sturen. De komende maanden gaat het CAK de Wmo-klanten stap voor stap de facturen toesturen.

Wmo

Als u hulp en/of ondersteuning krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), moet u meestal een eigen bijdrage betalen. Of u een eigen bijdrage moet betalen kunt u lezen in de toekenningsbeschikking die u heeft ontvangen van de gemeente. De eigen bijdrage is in 2020 maximaal € 19 per maand.

Eigen bijdrage tijdens Coronamaatregelen

Door de landelijke coronamaatregelen is veel Wmo ondersteuning niet geleverd. Daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten de eigen bijdrage voor de maanden april en mei 2020 niet in rekening te brengen. Over deze maanden betaalt u dus in ieder geval geen eigen bijdrage. De maatregel geldt niet voor Wmo-klanten die wonen in een instelling voor beschermd wonen of opvang. Voor deze voorzieningen loopt de ondersteuning namelijk door.

Rekening voor meer maanden tegelijk

De kans is groot dat u straks over meerdere maanden tegelijk de eigen bijdrage moet gaan betalen. Daarom adviseren wij u om alvast € 19 per maand opzij te zetten. Komt u hiermee financieel in de problemen dan is het mogelijk om een betalingsregeling met het CAK af te spreken. Informatie hierover staat op de rekening die u krijgt van het CAK.

Meer informatie en contact

Meer informatie over de eigen bijdrage en Wmo vindt u op de website van het CAK. Als u dit prettiger vindt, kunt u het CAK ook gratis bellen op telefoonnummer 0800 – 1925. Het CAK is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden