Beëdiging Han ter Heegde als herbenoemde burgemeester van Gooise Meren

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk (Provincie Noord-Holland) heeft Han ter Heegde op 9 januari 2023 beëdigd als burgemeester van gemeente Gooise Meren. De burgemeester is herbenoemd voor een 2e termijn van 6 jaar.

Procedure herbenoeming

De gemeenteraad van Gooise Meren nam 6 juli 2022 op voorstel van de vertrouwenscommissie al het besluit om Han ter Heegde aan te bevelen voor een 2e ambtstermijn als burgemeester van Gooise Meren. De raad stelt een vertrouwenscommissie in en die heeft als taak de aanbeveling voor te bereiden. De commissaris van de Koning stuurt die aanbeveling vervolgens met zijn advies aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het besluit tot herbenoeming wordt bij Koninklijk Besluit genomen. Met de beëdiging op 9 januari 2023 is de procedure tot herbenoeming officieel afgerond.

2e ambtstermijn vanaf 18 januari 2023

De heer Han ter Heegde is sinds 18 januari 2017 burgemeester van Gooise Meren. De 2e ambtstermijn van de burgemeester gaat in op 18 januari 2023 en eindigt op 18 januari 2029.

Zie ook 'Beëdiging herbenoemde burgemeester van Gooise Meren'.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden