Baggeren rond algemene begraafplaats Muiden

De gemeente is op dinsdag 12 april gestart met het baggeren van de watergangen rondom de algemene begraafplaats in Muiden. Het baggeren wordt eerder uitgevoerd dan gepland vanwege de grote hoeveelheid slib in en op het water, wat vooral komt door het bladval van de vele bomen rond de begraafplaats. Ook heeft de begraafplaats te kampen met een hoge grondwaterstand. Het baggeren is een van de maatregelen die de gemeente nu neemt om de grondwaterstand te laten zakken. Daarnaast zijn ook aanvullende onderzoeken nodig naar het grondwaterpeil.

Werkzaamheden duren 3 weken

De aannemer is ongeveer 3 weken bezig met de werkzaamheden. Het bagger wordt via de Weesperweg en de Amsterdamsestraatweg vervoerd naar het Bredius terrein. Hier wordt het tijdelijk opgeslagen in een ontwateringsdepot. Als het helemaal is uitgelekt wordt overgebleven zand en slib na een aantal weken afgevoerd.

Onderzoek grondwaterstand begraafplaats

De gemeente gaat de komende tijd onderzoeken hoe en of de grondwaterstand verlaagd kan worden op de algemene begraafplaats en de kosten daarvan in beeld brengen. Een lagere grondwaterstand is nodig om in de toekomst nieuwe 2-diepse graven aan te kunnen leggen, waar 2 personen begraven kunnen worden. Daarmee blijft er voor de komende jaren voldoende ruimte om te begraven. Als verlaging van het grondwaterpeil niet mogelijk blijkt dan kunnen alleen enkeldiepe graven worden aangelegd en vermindert de begraafcapaciteit.

De gemeente wil voorkomen dat de begraafplaats binnen afzienbare tijd vol raakt en neemt daarom nu deze maatregelen.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden