Aannemer Van der Ven voert herstel Vestingwallen uit

Aannemingsbedrijf Van der Ven uit Brakel gaat het herstel van de Oostelijke Vestingwallen in Muiden uitvoeren. Het bedrijf heeft veel ervaring met het herstel van vestingwerken en cultureel erfgoed. Muiden staat op de Unesco-lijst van werelderfgoed. Met het herstel wordt de vesting meer zichtbaar, herkenbaar en beleefbaar.

Start werkzaamheden na zomervakantie 2019

De werkzaamheden aan de Vestingwallen beginnen na de zomervakantie van 2019 en zijn eind 2019 klaar. Eerst wordt het zuidelijk deel aangepakt (Keetpoortsluis tot aan Vestingplein). Daarna volgt het noordelijke deel (Vestingplein tot aan Muiderslot). De grond wordt aangevoerd via het water zodat er geen zwaar vrachtverkeer door Muiden rijdt. De aannemer houdt rekening met de openingstijden van het Muiderslot. Muiden blijft voor inwoners, ondernemers en bezoekers goed bereikbaar.

Informatiepunt in het Muizenfort

In het Muizenfort in Muiden komt een informatiepunt.

Zoveel mogelijk bomen behouden of verplaatsen

Uit onderzoek is gebleken dat meer bomen kunnen worden behouden of verplaatst dan eerder was gedacht. Zo blijven 8 van de 9 populieren nabij gebouw G ter hoogte van de Ton Kootsingel behouden omdat ze nog in goede conditie zijn.

Invulling belevingspad

De gemeente gaat samen met de ontwerpers en direct betrokkenen invulling geven aan het natuurbelevingspad, het zichtbaar maken van de oorspronkelijke hoogte van de courtines en de begrenzing tussen de vestingwal en de aangrenzende tuinen van bewoners ter hoogte van de Kloosterstraat.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden