5G mobiele communicatienetwerken in Gooise Meren

5G is de vijfde generatie netwerk mobiele telecommunicatie en de opvolger van 4G. Met deze vijfde generatie gaat de overdracht van data sneller, is de reactietijd van het netwerk korter en de betrouwbaarheid groter dan bij 4G. 5G wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de informatiesamenleving.

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om de invoering van 5G-internet mogelijk te maken. Gemeente Gooise Meren volgt in deze ontwikkeling het standpunt van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit houdt kortgezegd in dat we de noodzaak zien van de uitrol van 5G. De uitrol van 5G biedt kansen voor inwoners en bedrijven, maar het werpt ook vragen op, zoals:

  • Hoe wordt aangetoond dat het gebruik van 5G en Small Cell-antennes geen risico vormen voor de volksgezondheid?
  • Wat is de rol/invloed van de gemeente bij het plaatsen van antenne-installaties?
  • Wat betekent de uitrol van 5G voor het straatbeeld?

De VNG werkt samen met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) en met gemeenten om de uitrol van 5G zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Gemeente Gooise Meren heeft er vertrouwen in dat de VNG kijkt wat het beste is voor gemeenten. Wij volgen de kritische geluiden van de verschillende voorbeeldgemeenten en zodra deze daartoe aanleiding geven, beraden wij ons op de (on)mogelijkheden van een meer lokale aanpak.

Over 5G

Bij 5G kan data sneller worden overgedragen, de reactietijd van het netwerk is korter en de verbindingen zijn betrouwbaarder. De 5G basisstations geven meer apparaten tegelijk een goede verbinding. De hogere snelheden van het netwerk maken nieuwe toepassingen mogelijk. Denk hierbij aan zelfrijdende auto’s, drones die pakketten bezorgen en ziekenhuisoperaties op afstand. Het 5G-netwerk werkt op een andere frequentie dan 4G. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor de veiling van de frequenties in Nederland. De regering heeft gezegd dat er extra veiligheidsmaatregelen worden genomen om spionage op het netwerk te voorkomen. Meer weten over 5G? Kijk dan op www.kennisplatform.nl​​​​​​​

Gezondheidseffecten

Het 5G-netwerk gebruikt elektromagnetische velden. Net als voor 2G, 3G en 4G gelden er voor 5G bepaalde regels voor de sterkte van die velden, zodat ze geen gevaar vormen voor de volksgezondheid. De International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), een internationale groep wetenschappers, heeft bepaald wat de maximale toegestane sterkte is. De zogenaamde blootstellingslimieten. Deze grenzen worden in Nederland gebruikt en gelden behalve voor 3G en 4G ook voor 5G. Antennestraling van 5G-proeflocaties wordt door het Agentschap Telecom gemeten. Dit geldt ook voor Gooise Meren. De metingen van het 5G-netwerk zijn openbaar en te bekijken op www.antennebureau.nl​​​​​​​

De Gezondheidsraad, een adviesraad van de regering, heeft een Commissie Elektromagnetische velden die wetenschappelijke onderzoeken volgt naar de gezondheidseffecten op de lange termijn door blootstelling aan elektromagnetische velden. Op basis van de resultaten hiervan adviseert de Gezondheidsraad de nationale overheid. Gemeente Gooise Meren volgt de adviezen van de Gezondheidsraad. Daarnaast volgen wij ook de kritische geluiden van andere instanties die zich bezig houden de uitrol van 5G en de gezondheidseffecten daarvan.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden