Gooise Meren laatste nieuws https://gooisemeren.nl/ Laatste nieuws van Gooise Meren nl_NL Gooise Meren Wed, 16 Jan 2019 01:16:41 +0100 Wed, 16 Jan 2019 01:16:41 +0100 TYPO3 EXT:news news-1045 Tue, 15 Jan 2019 11:28:40 +0100 Contant betalen bij parkeerautomaten niet altijd mogelijk https://gooisemeren.nl/nieuws/item/contant-betalen-bij-parkeerautomaten-niet-altijd-mogelijk/ Vanwege het faillissement van het bedrijf dat onze parkeerautomaten leegt kan het voorkomen dat u bij een parkeerautomaat niet met contant geld kunt betalen. U kunt dan bij de dichtstbijzijnde automaat betalen. Betalen via pin en de mobiele apps is wel gewoon mogelijk.

]]>
news-1043 Mon, 14 Jan 2019 16:22:43 +0100 Agenda vergadering Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed 16 januari 2019 https://gooisemeren.nl/nieuws/item/agenda-vergadering-commissie-ruimtelijke-kwaliteit-en-erfgoed-16-januari-2019/ Agenda vergadering Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed 16 januari 2019​​​​​​​

]]>
Nieuws
news-1042 Thu, 10 Jan 2019 14:35:04 +0100 Donkere dagen? Geef inbrekers geen kans! https://gooisemeren.nl/nieuws/item/donkere-dagen-geef-inbrekers-geen-kans/ De meeste inbraken worden gepleegd in de donkere dagen en rond vakanties. Maatregelen nemen is belangrijk, vooral in en rond vakanties. Het is daarom belangrijk om gedurende deze dagen extra alert te zijn.

Maatregelen

U kunt er op verschillende manieren voor zorgen dat inbreken in uw woning niet eenvoudig is.

 • Doe de inbraakcheck op www.geefinbrekersgeenkans.nl​​​​​​​
 • Zorg voor goed hangt- en sluitwerk in uw woning
 • Doe alle ramen en deuren op slot als u weg gaat, ook al is het maar voor even
 • Zorg dat uw huis een bewoonde indruk geeft
 • Zorg voor voldoende verlichting rondom uw huis
 • Plaats geen berichten op (social) media over uw afwezigheid tijdens de feestdagen
 • Laat geen waardevolle spullen in het zicht liggen

Bel 1-1-2

De politie is voor aanhoudingen voor woninginbraak afhankelijk van uw oplettendheid. Een groot deel van de aanhoudingen gebeurt op heterdaad. Dus ziet u iets verdachts? Schroom niet en bel 1-1-2!

]]>
Nieuws
news-1035 Thu, 03 Jan 2019 20:30:00 +0100 Magda de Boer ontvangt vrijwilligersprijs Muiderbergse Echo https://gooisemeren.nl/nieuws/item/magda-de-boer-ontvangt-vrijwilligersprijs-muiderbergse-echo/ Op donderdagavond 3 januari 2019 heeft mevrouw Magda de Boer (68 jaar) uit handen van burgemeester Han ter Heegde de Muiderbergse Echo ontvangen. De Muiderbergse Echo is de gemeentelijke vrijwilligersprijs voor inwoners van Muiderberg. De prijs is in De Rijver uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie van Dorpsraad Muiderberg.

Magda de Boer dankt de onderscheiding aan haar jarenlange vrijwillige inzet voor Kerk aan Zee. In het bijzonder gaat het om het organiseren van “Coffee to stay”, een maandelijkse activiteit in ontmoetingscentrum De Steeg. Zij organiseert dit samen met Versa Welzijn en 2 andere gastvrouwen. Kerk aan Zee stelt de ontmoetingsruimte beschikbaar.

Mevrouw De Boer vult haar rol op een heel eigen wijze in. Ze verwelkomt de mensen met koffie en met door haarzelf gebakken taart of koek. En tweemaal per jaar biedt zij de vaste bezoekers een door haarzelf bereide maaltijd aan.

Er komen iedere maand zo’n 35 tot 40 bezoekers, veelal ouderen. De deelnemers kijken er steeds naar uit. Het draagt enorm bij aan hun gevoel van geborgenheid en het zich thuis voelen in Muiderberg.

]]>
news-1028 Fri, 21 Dec 2018 15:51:45 +0100 Omleidingen op Huizerweg voor fietsers en voetgangers tot juni 2019 https://gooisemeren.nl/nieuws/item/omleidingen-op-huizerweg-voor-fietsers-en-voetgangers-tot-juni-2019/ Fietsers en voetgangers volgen vanaf woensdag 3 januari 2019 op de Huizerweg 6-8 in Bussum (bij het tankstation) omleidingen. De omleidingen zijn nodig door werkzaamheden aan een kantoorpand. De werkzaamheden duren tot juni 2019. Autoverkeer op de Huizerweg richting de A1 kan wat last hebben van het in- en uitrijden van werkverkeer. Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars op.

Werkzaamheden aan kantoorpand Heyen Beheer

Vanaf woensdag 3 januari 2019 zijn er voor 5 maanden werkzaamheden aan een nieuw kantoorpand voor Heyen Beheer. Om het nieuwe kantoorpand te realiseren komt er een bouwterrein waar het trottoir, het fietspad en de parkeervakken ook onderdeel van uitmaken. Het bouwterrein wordt afgezet door bouwhekken.

Hinder door werkverkeer op de Huizerweg richting de A1

Tijdens de werkzaamheden heeft het verkeer op de Huizerweg richting de A1 waarschijnlijk wat last van het in- en uitrijden van werkverkeer. Om een en ander veilig te laten verlopen zorgen verkeersregelaars als dat nodig is voor het kort blokkeren of omleiden van het autoverkeer richting de A1. Kort blokkeren voor 10 minuten kan nodig zijn als er een grote betonplaat over de weg moet worden gehesen, op dat moment kan er geen verkeer rijden. Hulpdiensten en Connexxion krijgen op tijd bericht over de momenten van blokkeren en eventuele omleidingen. 

Omleidingen voor fietsers en voetgangers

Volg als fietser zoveel mogelijk de aangegeven omleidingen:

 • Fietsers uit de Landstraat en Nieuwstraat volgen een eigen omleidingsroute
 • Op het fietspad aan de andere kant van de Huizerweg is het tijdelijk mogelijk in 2 richtingen te fietsen
 • Voetgangers kunnen aan de noordzijde van de Huizerweg lopen en oversteken bij de zebrapaden
]]>
Nieuws
news-1027 Thu, 20 Dec 2018 10:09:35 +0100 Werkzaamheden bij Bussumse Watertoren tot januari 2020 https://gooisemeren.nl/nieuws/item/werkzaamheden-bij-bussumse-watertoren-tot-januari-2020/ Tot januari 2020 voeren Dura Vermeer en Liander werkzaamheden uit bij de Bussumse Watertoren, Bussummergrindweg 1 in Bussum. Werkverkeer rijdt af en toe achteruit vanaf de Bussummergrindweg de werkinrit naast de watertoren in. Fietsers tussen Hilversum en Bussum kunnen gebruik blijven maken van het fietspad. Soms moeten fietsers even wachten als verkeersregelaars zwaar werkverkeer begeleiden bij het achteruit rijden. Voorkom gevaarlijke situaties en fiets niet over de rijbaan.

Contact

Neem voor vragen over de werkzaamheden contact met ons op, telefoon 035 207 00 00.

]]>
Nieuws
news-1022 Thu, 13 Dec 2018 16:02:52 +0100 Bouw bruggen Muidertrekvaart en aanpassing Maxisweg start begin 2019 https://gooisemeren.nl/nieuws/item/bouw-bruggen-muidertrekvaart-en-aanpassing-maxisweg-start-begin-2019/ Aannemer Reimert uit Almere gaat 3 nieuwe bruggen over de Muidertrekvaart realiseren en de Maxisweg aanpassen om De Krijgsman en sportpark Bredius straks goed bereikbaar te maken. De bruggen zijn ontworpen door Syb van Breda & Co Architects uit Leiden. De werkzaamheden starten begin 2019 en duren naar verwachting tot medio 2020.

Vaste autobrug naar Krijgsman en fietspad onderdoor langs Muidertrekvaart

De huidige brug naar het KNSF-terrein wordt vervangen door een vaste autobrug met een uitneembaar deel. De brug voldoet aan de doorvaarteisen van de (DM) vaarroute met een doorvaarthoogte van 2.50 meter. Door het uitneembare deel kunnen er incidenteel ook hogere schepen of woonarken onder door. De brug en de afslag naar De Krijgsman komen zo hoog te liggen dat het fietspad langs de Muidertrekvaart er veilig onder door kan. Vanaf de Maxisweg komen er verkeerslichten naar sportpark Bredius en naar De Krijgsman.

Beweegbare bruggen langzaam verkeer leggen veilige verbinding met Krijgsman, Bredius en P+R

2 identieke draaibruggen voor langzaam verkeer zorgen voor een logische en veilige verbinding met het P+R terrein, sportpark Bredius en De Krijgsman. Voor sloepen hoeven de bruggen niet open, die kunnen er onder door varen.

Tijdelijke maatregelen

De aannemer werkt in fasen. Om de vaste brug te kunnen bouwen zijn eerst tijdelijke maatregelen nodig. Er komt een tijdelijke weg om de Maxis bereikbaar te houden. Ook komt er een tijdelijke weg langs het werk met een tijdelijke vaste brug over de Muidertrekvaart zodat de Krijgsman bereikbaar blijft. Er gelden maatregelen om fietsers veilig langs de werkzaamheden te leiden.

Doorvaarthoogte Muidertrekvaart beperkt tijdens bouw

In de Muidertrekvaart is de doorvaarthoogte in de bouwperiode beperkt tot 1.50 meter. De beperking is afgestemd met de woonarkbewoners en de belangengroepen van varend Nederland.

Subsidie

Voor de veiligheidsmaatregelen voor langzaam verkeer heeft de gemeente subsidie ontvangen van de provincie Noord-Holland.

Meer informatie op bestuur.gooisemeren.nl

Lees meer over de toegangsweg naar Bredius en De Krijgsman op bestuur.gooisemeren.nl.

]]>
Nieuws
news-1017 Mon, 10 Dec 2018 15:42:37 +0100 Ontwerpsessies plein gemeentehuis https://gooisemeren.nl/nieuws/item/ontwerpsessies-plein-gemeentehuis/ Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben meegewerkt aan een ontwerp voor de buitenruimte bij het gemeentehuis. Zij hebben ideeën en verbeterpunten ingebracht. Dat deden zij via een online enquête, enquêtes tijdens de Week van de Toegankelijkheid en interviews met instellingen, jeugd en ondernemers. In 2 ontwerpsessies zijn de ideeën uitgewerkt tot basisvarianten.

Ontwerp maken

In een 1e ontwerpsessie eind november 2018 en een 2e sessie op 4 december 2018 is onder leiding van Aveco de Bondt in 3 groepen gewerkt aan verschillende ontwerpen. Jongeren van STAD Gooi brachten hun wensen en ideeën in een rap. De werkgroepen tellen samen zo’n 30 deelnemers. Op 8 januari 2019 is de laatste ontwerpsessie. De werkgroepen hebben voor 3 gebieden ontwerpen gemaakt:

 • het plein voor het gemeentehuis
 • het groen en de speelruimte naast het gemeentehuis
 • de ruimte bij het water achter het gemeentehuis

Voorkeursvariant

Als de ontwerpen verder zijn uitgewerkt geeft de werkgroep aan welk ontwerp de voorkeur heeft. De werkgroep legt deze voorkeursvariant voor aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed. Daarna besluit het college over het ontwerp. 1 of meerdere varianten worden uitgewerkt tot voorlopig ontwerp en uiteindelijk tot definitief ontwerp. Daarna neemt de gemeenteraad er een besluit over. Naar verwachting is dit in het voorjaar van 2019.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op bestuur.gooisemeren.nl of op gemeentehuispleingooisemeren.nl​​​​​​​. U vindt er verslagen van de ontwerpsessies en foto’s van de gemaakte ontwerpen.

]]>
Nieuws
news-1015 Mon, 03 Dec 2018 15:39:32 +0100 Aannemer Van der Ven voert herstel Vestingwallen uit https://gooisemeren.nl/nieuws/item/aannemer-van-der-ven-voert-herstel-vestingwallen-uit/ Aannemingsbedrijf Van der Ven uit Brakel gaat het herstel van de Oostelijke Vestingwallen in Muiden uitvoeren. Het bedrijf heeft veel ervaring met het herstel van vestingwerken en cultureel erfgoed. Muiden staat op de Unesco-lijst van werelderfgoed. Met het herstel wordt de vesting meer zichtbaar, herkenbaar en beleefbaar.

Start werkzaamheden na zomervakantie 2019

De werkzaamheden aan de Vestingwallen beginnen na de zomervakantie van 2019 en zijn eind 2019 klaar. Eerst wordt het zuidelijk deel aangepakt (Keetpoortsluis tot aan Vestingplein). Daarna volgt het noordelijke deel (Vestingplein tot aan Muiderslot). De grond wordt aangevoerd via het water zodat er geen zwaar vrachtverkeer door Muiden rijdt. De aannemer houdt rekening met de openingstijden van het Muiderslot. Muiden blijft voor inwoners, ondernemers en bezoekers goed bereikbaar.

Informatiepunt in het Muizenfort

In het Muizenfort in Muiden komt een informatiepunt.

Zoveel mogelijk bomen behouden of verplaatsen

Uit onderzoek is gebleken dat meer bomen kunnen worden behouden of verplaatst dan eerder was gedacht. Zo blijven 8 van de 9 populieren nabij gebouw G ter hoogte van de Ton Kootsingel behouden omdat ze nog in goede conditie zijn.

Invulling belevingspad

De gemeente gaat samen met de ontwerpers en direct betrokkenen invulling geven aan het natuurbelevingspad, het zichtbaar maken van de oorspronkelijke hoogte van de courtines en de begrenzing tussen de vestingwal en de aangrenzende tuinen van bewoners ter hoogte van de Kloosterstraat.

]]>
Nieuws
news-1004 Fri, 23 Nov 2018 12:14:28 +0100 Werkzaamheden leegzuigen putten van 24 november 2018 tot en met januari 2019 https://gooisemeren.nl/nieuws/item/werkzaamheden-leegzuigen-putten-van-24-november-2018-tot-en-met-januari-2019/ Als het regent wordt het water afgevoerd via putten ('kolken') in de straten. 1 of 2 keer per jaar zorgt de gemeente dat alle putten in Gooise Meren worden leeggezogen. Dit gebeurt met een speciale vrachtwagen. In de periode van 24 november 2018 tot en met eind januari 2019 rijdt de vrachtwagen door heel Gooise Meren om de putten leeg te zuigen. U kunt voor korte tijd wat overlast van de werkzaamheden ondervinden, als u achter de vrachtwagen die de putten leegzuigt rijdt. Bedrijf Elkro voert de werkzaamheden uit.

Start werkzaamheden in Naarden-Vesting

De putten in Naarden-Vesting worden als 1e leeggezogen, op 24 november 2018. De werkzaamheden vinden plaats vóór de Sinterklaasintocht.​​​​​​​

]]>
Nieuws
news-964 Wed, 24 Oct 2018 15:34:00 +0200 Verleng uw parkeervergunning vóór 1 december 2018 https://gooisemeren.nl/nieuws/item/verleng-uw-parkeervergunning-voor-1-december-2018/ Als u een parkeervergunning voor 2019 nodig heeft, verleng deze dan vóór 1 december 2018. U heeft uw parkeervergunning dan voor 1 januari 2019 in huis.

Parkeervergunning online regelen

Inwoners en ondernemers kunnen de parkeervergunning online verlengen. Inwoners loggen in met DigiD en betalen met iDEAL. U krijgt een bevestiging per e-mail en de vergunning ontvangt u met de post. Vraag uw parkeervergunning direct aan op:

Parkeervergunning voor bedrijven

Bedrijven hebben eHerkenning (niveau 2+ of hoger) nodig voor het online verlengen van een parkeervergunning. Betalen gaat met iDEAL. Vraag uw parkeervergunning direct aan op Parkeervergunning bedrijven 2019​​​​​​​.

Op afspraak bij de balie

Maak een afspraak als u naar het gemeentehuis in Bussum wilt komen om uw parkeervergunning te regelen. Alleen op maandag van 8.30 tot 13.00 uur kunt u zonder afspraak langskomen. Houd u dan rekening met een wachttijd.

Stel een vraag

Stel uw vraag over een parkeervergunning via het contactformulier​​​​​​​.

]]>
Nieuws
news-968 Fri, 19 Oct 2018 11:15:14 +0200 Wethouder Marieke Munneke Smeets afgetreden https://gooisemeren.nl/nieuws/item/wethouder-marieke-munneke-smeets-afgetreden/ Wethouder Marieke Munneke Smeets heeft in de nacht van 18 op 19 oktober 2018 haar ontslag ingediend. Ze overleefde een interpellatiedebat over het dossier 'overweg Comeniuslaan' niet. Een motie van wantrouwen, ingediend door het CDA, werd met 22 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen.

]]>
Nieuws
news-955 Tue, 02 Oct 2018 11:10:09 +0200 Agenda Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed 3 oktober 2018 https://gooisemeren.nl/nieuws/item/agenda-commissie-ruimtelijke-kwaliteit-en-erfgoed-3-oktober-2018/ Agenda Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed 3 oktober 2018

]]>
Nieuws
news-943 Mon, 24 Sep 2018 15:02:53 +0200 Taallessen Nederlands voor mannen https://gooisemeren.nl/nieuws/item/taallessen-nederlands-voor-mannen/ Mannen die moeite hebben met lezen en schrijven in het Nederlands kunnen van september 2018 tot en met januari 2019 een cursus volgen. Naast leren lezen en schrijven, wordt er ook geoefend met het invullen van formulieren, e-mailen en brieven schrijven. De cursus is op de maandagen en donderdagen van 17.30 tot 19.30 uur in het gebouw naast de Koepelkerk in Bussum. Aanmelden kan via taaldocente Gerda Franken: gjfranken@planet.nl, 06 20 74 21 17.

]]>
Nieuws
news-924 Tue, 28 Aug 2018 16:33:15 +0200 Lessen Nederlands voor vrouwen met een migratieachtergrond https://gooisemeren.nl/nieuws/item/lessen-nederlands-voor-vrouwen-met-een-migratieachtergrond-1/ Vanaf 25 september 2018 kunnen vrouwen met een migratieachtergrond weer lessen Nederlands volgen. Tijdens de lessen leert u de Nederlandse taal spreken, lezen en schrijven, in uw eigen tempo en op uw eigen niveau. De lessen zijn op dinsdagochtend, woensdagochtend en donderdagochtend in Naarden.

Data en tijden van de lessen Nederlands

De lessen Nederlands zijn op de dinsdag, woensdag en donderdag, vanaf 25 september 2018:

 • Dinsdagochtend van 9.00 tot 11.45 uur in wijkcentrum SCAN, Majoor Kampsstraat 3, Naarden
 • Woensdagochtend van 9.00 tot 11.45 uur in wijkcentrum De Schakel, Kolonel Verveerstraat 74, Naarden
 • Donderdagochtend van 9.00 tot 11.45 uur in basisschool De Tweemaster, Van Limburg Stirumlaan 105, Naarden

Meer informatie over lessen Nederlands

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth van Vemden, 036 547 04 34.

]]>
Nieuws
news-923 Tue, 28 Aug 2018 11:49:02 +0200 Agenda Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed 29 augustus 2018 https://gooisemeren.nl/nieuws/item/agenda-commissie-ruimtelijke-kwaliteit-erfgoed-29-augustus-2018/ Agenda Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed 29 augustus 2018

]]>
news-922 Tue, 21 Aug 2018 10:01:26 +0200 Agenda Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed 22 augustus 2018 https://gooisemeren.nl/nieuws/item/agenda-ruimtelijke-kwaliteit-en-erfgoed-22-augustus-2018/ Agenda Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed 22 augustus 2018

]]>
news-916 Tue, 31 Jul 2018 10:50:48 +0200 Agenda Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed 1 augustus 2018 https://gooisemeren.nl/nieuws/item/agenda-commissie-ruimtelijke-kwaliteit-en-erfgoed-1-augustus-2018/ Agenda Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed 1 augustus 2018

]]>
news-914 Mon, 23 Jul 2018 13:58:21 +0200 Activiteiten Bibliotheek Gooi en Meer in zomervakantie https://gooisemeren.nl/nieuws/item/activiteiten-bibliotheek-gooi-en-meer-in-zomervakantie/ Bibliotheek Gooi en meer organiseert ook in de zomervakantie weer allerlei activiteiten voor jong en oud. Alle activiteiten staan in de agenda van de bibliotheek.

Activiteiten augustus 2018

]]>
news-899 Tue, 03 Jul 2018 13:14:18 +0200 Bestrijding Japanse duizendknoop https://gooisemeren.nl/nieuws/item/bestrijding-japanse-duizendknoop/ De Japanse duizendknoop is aangetroffen in Gooise Meren. Het is een snel verspreidende plant die moeilijk is weg te krijgen. De plant is een gevaar voor gebouwen, bruggen, leidingen en aquaducten. De sterke wortelstokken en stengels kunnen schade veroorzaken. Gemeente Gooise Meren neemt actie om de Japanse duizendknoop te bestrijden.

Aanpak

Gooise Meren kiest voor het intensief maaien van de plant en het apart afvoeren en verwerken van het maaisel. Wij menen dat deze aanpak succesvol kan zijn. Het vraagt wel veel tijd. De komende 4 jaar gaan we goed meten om te zien of deze methode het juiste effect heeft.

In Nederland worden proeven gedaan over wat de beste aanpak is om de exotische plant weg te krijgen. Sommige gemeenten bestrijden de plant met verboden gif waar zij een ontheffing voor hebben gekregen.

Melden bij de gemeente

Ziet u de Japanse duizendknoop in de openbare ruimte in Gooise Meren dan kunt u dit melden bij de gemeente.

Heeft u een Japanse duizendknoop op uw eigen grond? Dan moet u deze zelf bestrijden of laten bestrijden. Gooi het afval van de duizendknoop in de grijze afvalbak en niet in de groene.

]]>
Nieuws
news-884 Mon, 18 Jun 2018 11:08:22 +0200 Informatiemarkt over ruimtelijke ontwikkelingen in Muiden op 3 juli 2018 https://gooisemeren.nl/nieuws/item/informatiemarkt-over-ruimtelijke-ontwikkelingen-in-muiden-op-3-juli-2018/ Voor inwoners van Muiden is er op dinsdagavond 3 juli 2018 een informatiemarkt over de ruimtelijke ontwikkelingen in hun stad. De informatiemarkt is in De Kazerne in Muiden. Er staan kraampjes waar u informatie krijgt over de verschillende projecten in Muiden. Vertegenwoordigers van de gemeente, de provincie, Waternet en de Regio Gooi en Vechtstreek beantwoorden graag uw vragen. U kunt op 3 juli 2018 binnenlopen tussen 19.00 en 21.30 uur.

Informatiekrant

In de informatiekrant Muiden in ontwikkeling (PDF, 500 kB) staan de verschillende projecten in Muiden kort beschreven. Met deze krant kunt u zich oriënteren op de ontwikkelingen in Muiden. De informatiekrant is huis-aan-huis verspreid in Muiden en Muiderberg.

Samenhang tussen de projecten

We doen er als gemeente alles aan om alle ontwikkelingen zo veel mogelijk in samenhang met elkaar vorm te geven. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de ontwikkelingen tezamen een krachtige impuls geven aan de vitaliteit van Muiden en zo optimaal mogelijk bijdragen aan het woonplezier.

Nieuwe vaarverbinding tussen Vecht en Gooimeer

De provincie werkt aan een nieuwe vaarverbinding voor kleine boten tussen de Vecht en het Gooimeer. Daarvoor komt er een nieuwe vaart tussen de Naardertrekvaart en het Gooimeer. De rest van de route gaat via bestaande wateren, onder andere bij Muiden. Dit project richt zich meer op Naarden maar heeft wel gevolgen voor Muiden. Daarom is er op de informatiemarkt op 3 juli 2018 in De Kazerne in Muiden ook informatie te krijgen over de nieuwe vaarverbinding.

Meer informatie over nieuwe vaarverbinding op 3 en 10 juli 2018

Voor inwoners van Naarden en Bussum is er op dinsdagavond 10 juli 2018 van 19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis in Bussum een inloopbijenkomst over de vaarverbinding tussen Vecht en Gooimeer. Inwoners van Muiderberg die belangstelling hebben voor dit onderwerp kunnen naar de informatiemarkt op 3 juli 2018 in Muiden of naar de bijeenkomst op 10 juli 2018 in Bussum.

]]>
Nieuws
news-863 Wed, 23 May 2018 16:29:07 +0200 Nieuw college presenteert coalitieakkoord https://gooisemeren.nl/nieuws/item/nieuw-college-presenteert-coalitieakkoord/ Duurzaam, sociaal, veilig en vitaal. Dat is het motto van het coalitieakkoord (PDF, 708 kB) dat VVD, Hart voor BNM, D66 en GroenLinks op 23 mei 2018 hebben gepresenteerd. De 4 partijen hebben een akkoord gesloten waarbij de identiteit van de diverse kernen voorop blijft staan en samenwerking het sleutelwoord is.

Speerpunten

In het programma presenteert het college 4 speerpunten:

 • Vernieuwend samenwerken
 • Verduurzaming
 • Kwaliteit van de leefomgeving
 • Financieel zorgvuldig en economisch vitaal

Tijd voor uitvoering

De afgelopen 2 jaar is in de nieuwe gemeente een fors aantal beleidsvisies en beleidsnotities opgesteld. Het is nu tijd in de volgende stap te maken en te gaan werken aan de uitvoering .

Nieuw beleid en nadere uitvoering

De coalitie zal daarnaast ook nieuw beleid opstellen als het gaat om de Omgevingswet, Wonen met Zorg, Zorgcentrum ’t Gooi, Jeugd en Cultuur en Cultureel Erfgoed. De komende periode wordt ook gewerkt aan Verkeer Vervoer, bereikbaarheid en Mobiliteit en Parkeren. Dit beleid volgt reeds uitgezette lijnen en ziet de coalitie als nader uitvoering.

Samenstelling college

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders telt 5 wethouders.

Alexander Luijten (VVD)

 • Economie, Toerisme, Evenementen
 • Cultuur, Recreatie
 • Monumenten
 • Sport
 • Subsidiebeleid
 • Coördinator MRA, MIRT, RSA

Geert-Jan Hendriks (D66)

 • Financiën
 • Onderwijs en huisvesting
 • Jeugd / Sociaal domein 18-
 • Democratische vernieuwing en coördinerend wethouder Burgerparticipatie
 • Dienstverlening
 • Belastingen
 • Bedrijfsvoering

Marieke Munneke-Smeets (Hart voor BNM)

 • Wonen en volkshuisvesting
 • Verkeer en vervoer
 • Parkeren
 • Openbare Ruimte
 • Leefbaarheid
 • RO projecten

Barbara Boudewijnse (GroenLinks)

 • Duurzaamheid
 • Werk en inkomen
 • Zorg en welzijn / Sociaal domein 18+
 • Water en Natuur
 • GAD en Milieu
 • Dierenwelzijn

Jan Franx (VVD)

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Omgevingswet
 • Vastgoed
 • Havens
 • RO projecten

Burgemeester Han ter Heegde

 • Voorzitter college en gemeenteraad
 • Veiligheidsregio en regionale crisisorganisatie
 • Openbare orde en veiligheid
 • Voorlichting en communicatie
 • Vergunningen, Toezicht en Handhaving
]]>
Nieuws
news-842 Tue, 01 May 2018 16:56:32 +0200 Weekmarkt in Bussum op vrijdag 11 mei 2018 https://gooisemeren.nl/nieuws/item/weekmarkt-in-bussum-op-vrijdag-11-mei-2018/ Omdat het donderdag 10 mei 2018 Hemelvaartsdag is, is de weekmarkt in Bussum op vrijdag 11 mei 2018.

]]>
news-839 Fri, 27 Apr 2018 12:40:01 +0200 Geef informatie over drankkoeriers door via het regionale meldpunt https://gooisemeren.nl/nieuws/item/geef-informatie-over-drankkoeriers-door-via-het-regionale-meldpunt/ In de regio Gooi en Vechtstreek zijn diverse drankkoeriers of 'wodkaboys' actief, die via sociale media illegaal drank verkopen aan jongeren. Alle gemeenten uit de regio Gooi en Vechtstreek hebben zich aangesloten bij het 'meldpunt drankkoeriers'. Heeft u informatie over een (vermoedelijke) drankkoerier? Geef dit dan (anoniem) door via het regionale meldpunt drankkoeriers.

Regionaal meldpunt drankkoeriers

Vooral jongeren onder de 18 jaar kopen illegaal drank bij drankkoeriers of wodkaboys. Via sociale media als WhatsApp of Instagram bestellen ze de drank, die de koeriers dan bij hen thuis of op een andere afgesproken plek afleveren.

Bij het regionale meldpunt kunt u (anoniem) informatie geven over de drankkoeriers. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over de personen die u drank ziet afleveren aan de jongeren, het kenteken van hun auto of de plek waar de jongeren de alcohol aannemen. De informatie moet de gemeente helpen om de drankkoeriers beter in beeld te krijgen, zodat de gemeente ertegen kan optreden.

Naar het regionale meldpunt drankkoerier

Intensieve regionale aanpak drankgebruik jongeren

Het drankgebruik onder jongeren in de regio Gooi en Vechtstreek is hoog. Het regionale meldpunt drankkoeriers is 1 van de acties van de gemeenten om het alcoholgebruik onder jongeren te verminderen. Daarnaast ondernemen ze nog een aantal acties:

 • Het voorlichten van ouders over NIX18
 • Het trainen van professionals om alcoholgebruik vroegtijdig te signaleren
 • Inzetten op de weerbaarheid van jongeren
 • Het werken aan een betere naleving van de regels van NIx18 bij de verkoop van alcohol, vooral bij sportverenigingen
]]>
news-807 Tue, 27 Mar 2018 11:24:53 +0200 College blikt terug op 1e raadsperiode Gooise Meren https://gooisemeren.nl/nieuws/item/college-blikt-terug-op-1e-raadsperiode-gooise-meren/ Nu de verkiezingen van 21 maart 2018 achter de rug zijn, zit het werk van het 1e college van BenW er bijna op. De nieuwe gemeente ging van start op 1 januari 2016. Dit betekent dat de collegeperiode maar 2 jaar duurde in plaats van de gebruikelijke 4. Toch is onder aansturing van het college veel tot stand gebracht. Het college biedt in het Digitaal Magazine ‘Goed op weg’ (PDF, 4,4 MB) een overzicht van de behaalde resultaten.

Het college heeft afgelopen 2 jaar nieuwe ontwikkelingen in gang gezet op tal van beleidsterreinen, waaronder economie, duurzaamheid, bewonersparticipatie, wijk- en kerngericht werken, veiligheid, verkeer, woningbouw, onderwijshuisvesting, sport en openbare ruimte. Daarnaast vroeg ook het vormgeven van de nieuwe gemeentelijke organisatie veel tijd en aandacht. Zo moesten de begrotingen van Naarden, Muiden en Bussum in elkaar worden geschoven en moest het beleid van de 3 voormalige gemeenten op uiteenlopende terreinen worden geharmoniseerd.

]]>
news-799 Mon, 19 Mar 2018 15:24:15 +0100 45 nieuwe elektrische oplaadpalen https://gooisemeren.nl/nieuws/item/45-nieuwe-elektrische-oplaadpalen/ De gemeente is van plan 45 nieuwe elektrische oplaadpalen te plaatsen. Daarover neemt het college binnenkort een verkeersbesluit. Bent u benieuwd of er ook in uw straat of bij u in de buurt een oplaadpaal komt? Bekijk de locaties van de nieuwe oplaadpunten in Gooise Meren.

Vraag een gesprek aan als u meer wilt weten over de oplaadpaal in uw straat

Komt er bij u in de straat een oplaadpaal en wilt u daarover meer weten? U kunt op vrijdag 23 maart 2018 of dinsdag 27 maart 2018 bij ons langskomen voor een kort gesprek (10 minuten). Dit gaat op afspraak. U maakt een afspraak via 035 207 00 00. We plannen de afspraken op 23 en 27 maart 2018 in tussen 11.00 en 15.00 uur.

]]>
news-204 Wed, 29 Jun 2016 13:42:00 +0200 Bestemmingsplan Brediusterrein Muiden onherroepelijk https://gooisemeren.nl/nieuws/item/bestemmingsplan-brediusterrein-muiden-onherroepelijk/ Op woensdag 29 juni 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepszaak tegen het bestemmingsplan Bredius. Op grond van de 2 ingediende beroepen oordeelt de Raad van State dat 1 hiervan niet ontvankelijk is, deze is dan ook niet inhoudelijk beoordeeld. Over het andere beroepsschrift oordeelt de Raad van State dat de daarin aangevoerde gronden ongegrond zijn. Met deze uitspraak is het bestemmingsplan Bredius onherroepelijk geworden.

Brediusterrein

Het bestemmingsplan Bredius maakt de aanleg van sportvelden, een hotel en maximaal 50 woningen mogelijk. De gemeenteraad van Muiden stelde het bestemmingsplan in oktober 2015 vast.

Meer informatie

Lees de uitspraak van de Raad van State. Meer informatie over de ontwikkeling op het Brediusterrein vindt u op bestuur.gooisemeren.nl.

]]>
Nieuws