Melden bij de gemeente

Als u in de openbare ruimte iets tegenkomt waarvan u denkt dat het gemaakt of opgeruimd moet worden, dan kunt u dat online bij de gemeente melden. U kunt denken aan losse stoeptegels, gevaarlijke verkeerssituaties, overlast door bomen en planten, kapotte lantaarnpalen of bijvoorbeeld een vernield bankje.

Melden bij de gemeente

Spoedmeldingen

Spoedmeldingen binnen kantoortijden

Bij spoedmeldingen, direct gevaar en/of ernstige overlast, waarbij gemeentelijk handelen echt niet tot morgen kan wachten, belt u tijdens kantoortijden met de gemeente, telefoonnummer 035 207 00 00.

Spoedmeldingen buiten kantoortijden

Voor spoedeisende meldingen buiten kantoortijden belt u 035 207 09 97. Ernstige calamiteiten zijn bijvoorbeeld: verzakkingen of stormschade. Buiten kantoortijden lezen we online meldingen niet.

Milieuklachten en milieucalamiteiten

Milieuklachten en milieucalamiteiten kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week melden bij de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Bij een milieuklacht kunt u denken aan geuroverlast van bedrijven of geluidsoverlast van horeca.