Drijfvuil en waterstand

Drijfvuil

Drijfvuil meldt u bij de gemeente.

Waterstand

Waterstand oppervlaktewater

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht regelt de waterstand van het oppervlaktewater (het water in bijvoorbeeld sloten, rivieren, kanalen en meren), legt het waterpeil vast en zorgt dat het land waarop we wonen bewoonbaar blijft.

Waternet controleert de waterstand en de waterkwaliteit voor het waterschap. Wilt u een te hoge of te lage waterstand melden? Doe dit dan via waternet.nl of 09 00 93 94.

Grondwaterstand

De gemeente meet de stand van het grondwater (het water in de grond). Wilt u iets doorgeven over de grondwaterstand bij uw woning? Doe uw melding bij de gemeente.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden