Woo-verzoek doen

De gemeente geeft informatie over wat zij doen op het internet, in de krant enzovoort. Wilt u meer weten? Dan kunt u vragen om die informatie openbaar te maken. Dit heet sinds 1 mei 2022 een Woo-verzoek. Daarvoor heette het een Wob-verzoek. De Wet open overheid (Woo) regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Een Woo-verzoek doet u schriftelijk.

Wat u moet weten

 • Vanaf 1 mei 2022 geldt de Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
 • Het doel van de Woo is een opener overheid. Zo is de gemeente verplicht niet alleen meer op verzoek informatie openbaar te maken, maar doen zij dit ook actief zelf
 • De gemeente handelt uw Woo-verzoek nog steeds af binnen 4 weken, maar mag de termijn nog maar verlengen met maximaal 2 weken. Dat was 4 weken
 • Vragen over de Woo stelt u via het contactformulier, kies overige vragen
 • Meer informatie vindt u op Rijksoverheid.nl

Woo-verzoek doen

Een Woo-verzoek doet u schriftelijk. U stuurt uw brief naar: 

Gemeente Gooise Meren
Postbus 6000
1400 HA Bussum

 • Iedereen kan een Woo-verzoek doen
 • Uw verzoek gaat over de voorbereiding of uitvoering van gemeentelijk beleid. De informatie die u wilt ontvangen moet in een papieren of digitaal document zijn vastgelegd
 • Op het beantwoorden van vragen is de Woo niet van toepassing.
 • De gemeente handelt uw verzoek binnen 4 weken af. Deze termijn kan de gemeente met 2  weken verlengen
 • Soms wordt een Woo-verzoek geweigerd. Bijvoorbeeld als het om vertrouwelijke informatie gaat

Kosten

Het indienen van een Woo-verzoek is gratis. Voor het maken van kopie├źn, prints of scans betaalt u:

 • 0,45 eurocent per pagina formaat A4
 • 0,65 eurocent per pagina formaat A3

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden