Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Wob-verzoek indienen

De gemeente geeft informatie over haar beleid op het internet, in de krant enzovoort. Wilt u meer weten? Dan kunt u vragen om die informatie openbaar te maken. Dit heet een Wob-verzoek. In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is geregeld of informatie geschikt is om openbaar te maken. Een Wob-verzoek kunt u alleen schriftelijk indienen.

Wat u moet weten

Een Wob-verzoek dient u schriftelijk in. Stuur uw brief naar:

Gemeente Gooise Meren
Postbus 6000
1400 HA Bussum

  • Iedereen kan een Wob-verzoek indienen
  • Uw verzoek gaat over de voorbereiding of uitvoering van gemeentelijk beleid. De informatie die u wilt ontvangen moet in een papieren of digitaal document zijn vastgelegd
  • De gemeente handelt uw verzoek binnen 4 weken af. Deze termijn kan de gemeente met 4 weken verlengen
  • Soms wordt een Wob-verzoek geweigerd. Bijvoorbeeld als het om vertrouwelijke informatie gaat

Kosten

Het indienen van een Wob-verzoek is gratis. Voor het maken van kopieën betaalt u:

  • 0,45 eurocent per kopie formaat A4
  • 0,65 eurocent per kopie formaat A3

Meer informatie

De Rijksoverheid geeft meer informatie over de Wet openbaarheid van bestuur.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden