Aansprakelijkheid bij schade

Heeft u schade opgelopen? Denkt u dat dit verwijtbaar is aan de gemeente? U kunt de gemeente dan aansprakelijk stellen. Voor vrijwilligers heeft de gemeente een verzekering.

Aansprakelijkheid gemeente

Schade melden bij verzekeraar

Bent u verzekerd tegen de schade (opstal-, inboedel-, auto- of ziektekostenverzekering)? Meld dan de schade eerst bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met de gemeente.

Gemeente aansprakelijk stellen

Dat kan als u denkt dat het de gemeente te verwijten is dat u schade heeft geleden. Vul in dat geval het schadeformulier (DOC, 56,0 KB) in. Stuur het ingevulde formulier op naar verzekering@gooisemeren.nl.

Houd de volgende informatie bij de hand:

  • Omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd)
  • Waarom u vindt dat de gemeente aansprakelijk is
  • Welke schade u heeft geleden
  • Indicatie schadebedrag (met toevoeging van facturen of nota's)
  • Bewijsmateriaal van de schade (bijvoorbeeld foto's van de situatie)
  • 1 of meerdere getuigenverklaringen
  • Proces-verbaal opgemaakt door de politie over de (voertuig)schade, met aanvullend:
  • Origineel getekend schadeformulier
  • Expertiserapport erkend autoschadebedrijf
  • Adresgegevens van uw verzekeringsmaatschappij

Vrijwilligersverzekering

Gooise Meren heeft een verzekering voor alle vrijwilligers die zonder compensatie vrijwilligerswerk in de gemeente doen. Het maakt niet uit wat voor vrijwilligerswerk u doet.

Als u tijdens uw vrijwilligerswerk schade maakt of schade oploopt, kunt u aanspraak doen op de verzekering. Vul hiervoor het aangifteformulier vrijwilligerspolis (DOC, 87,5 KB) in. Stuur het formulier op naar verzekering@gooisemeren.nl.