Aansprakelijkheid bij schade

Heeft u schade opgelopen? Denkt u dat dit verwijtbaar is aan de gemeente? U kunt de gemeente dan aansprakelijk stellen. Voor vrijwilligers heeft de gemeente een verzekering.

Aansprakelijkheid gemeente

Schade melden bij verzekeraar

Bent u verzekerd tegen de schade (opstal-, inboedel-, auto- of ziektekostenverzekering)? Meld dan de schade eerst bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met de gemeente.

Gemeente aansprakelijk stellen

Dat kan als u denkt dat het de gemeente te verwijten is dat u schade heeft geleden. Vul in dat geval het schadeformulier in. Stuur het ingevulde formulier op naar verzekering@gooisemeren.nl.

Houd de volgende informatie bij de hand:

  • Omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd)
  • Waarom u vindt dat de gemeente aansprakelijk is
  • Welke schade u heeft geleden
  • Indicatie schadebedrag (met toevoeging van facturen of nota's)
  • Bewijsmateriaal van de schade (bijvoorbeeld foto's van de situatie)
  • 1 of meerdere getuigenverklaringen
  • Proces-verbaal opgemaakt door de politie over de (voertuig)schade, met aanvullend:
  • Origineel getekend schadeformulier
  • Expertiserapport erkend autoschadebedrijf
  • Adresgegevens van uw verzekeringsmaatschappij

Vrijwilligersverzekering

Gooise Meren heeft een verzekering voor alle vrijwilligers die zonder compensatie vrijwilligerswerk in de gemeente doen. Het maakt niet uit wat voor vrijwilligerswerk u doet.

Als u tijdens uw vrijwilligerswerk schade maakt of schade oploopt, kunt u aanspraak doen op de verzekering. Vul hiervoor het aangifteformulier vrijwilligerspolis in. Stuur het formulier op naar verzekering@gooisemeren.nl.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden