Vermoeden dyslexie

Heeft uw kind (van 7 tot 12 jaar) ernstige problemen met lezen en/of spelling maar verder geen moeite met het niveau van de lesstof op school? Dan heeft uw kind misschien dyslexie. Als uw kind ook een beperking of gedragsstoornis heeft zoals ADHD, ADD of een vorm van autisme, dan hebben we het over meervoudige dyslexie. De school van uw kind kan dan hulp aanvragen bij Unita.

Heeft uw kind geen andere beperkingen of gedragsstoornissen, dan heeft uw kind misschien enkelvoudige ernstige dyslexie (EED). U kunt dan een dyslexieonderzoek aanvragen bij de Regio Gooi en Vechtstreek. Bij EED betaalt de gemeente de behandeling.

Wat u moet weten

Basisschool

Maak eerst een afspraak met de meester of juf op school. Als uw kind geen ernstige dyslexie heeft, dan kunnen scholen vaak al heel goed helpen. Zij kunnen uw kind extra begeleiding geven en lesmateriaal afstemmen op het probleem. Helpt de behandeling binnen de school niet genoeg? Dan kunt u hulp vragen buiten de school.

Hulp bij meervoudige dyslexie: Unita

Spelen er bij uw kind naast ernstige problemen met lezen en/of spelling mogelijk andere zaken mee, zoals een gedragsstoornis, een beperking of (het vermoeden van) hoogbegaafdheid? Dan kan de school van uw kind Unita om hulp vragen. Unita is het samenwerkingsverband Passend Onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek. De intern begeleider van school meldt uw kind aan bij Unita met een groeidocument. Dit document maakt de school in overleg met u. Een begeleider van Unita bekijkt daarna met andere zorgverleners of een dyslexieonderzoek nodig is.

Hulp bij enkelvoudige ernstige dyslexie (EED): Regio Gooi en Vechtstreek

Heeft uw kind naast ernstige problemen met lezen en/of spelling geen andere beperking of gedragsstoornis? Dan kunt u met hulp van school een dyslexieonderzoek aanvragen bij de Regio Gooi en Vechtstreek. De Regio is het samenwerkingsverband van de 7 gemeenten in de Gooi en Vechtstreek.

Middelbare school

Specialistische zorg bij dyslexie wordt alleen vergoed voor kinderen in het basisonderwijs. Zit uw kind op de middelbare school en is extra hulp nodig? Bekijk dan samen met de school wat zij voor uw kind kan doen. U moet een dyslexieonderzoek dan zelf betalen.

Aanvragen dyslexieonderzoek

Aanvragen dyslexieonderzoek

Voor de aanvraag van een dyslexieonderzoek heeft de Regio Gooi en Vechtstreek informatie van u en de school van uw kind nodig:

  • Een ingevulde vragenlijst door u als ouder of opvoeder van het kind
  • Een ingevulde vragenlijst door de school van uw kind
  • Het handelingsplan van de school voor Technisch Lezen en Spelling van dit schooljaar en vorig schooljaar. Hierin staat wat de school aan extra hulp heeft gegeven aan uw kind
  • De schoolresultaten van uw kind op het gebied van lezen, spelling en rekenen

U kunt de vragenlijsten vinden op de website van de Regio en Vechtstreek. Samen met de informatie van school stuurt u alles op naar dyslexie@regiogv.nl.

Beoordeling van uw aanvraag

  • Als de Regio Gooi en Vechtstreek alle nodige informatie heeft ontvangen schakelt zij 'Zien in de klas' in om uw aanvraag te beoordelen. Zien in de klas bestaat uit een team van hulpverleners die allemaal ervaring hebben in het (speciaal) basisonderwijs
  • Het team beoordeelt uw aanvraag binnen 5 werkdagen volgens een paar voorwaarden. Deze kunt u nalezen op de website van Zien in de klas
  • Bij de diagnose enkelvoudige ernstige dyslexie (EED) vergoedt gemeente Gooise Meren de behandeling

Meer informatie en contact

Wilt u meer weten over meervoudige dyslexie? Neem dan contact op met de school van uw kind.

Heeft u vragen over EED of over de aanvraag van een dyslexieonderzoek? Stuur dan een e-mail naar dyslexie@regiogv.nl. Meer informatie over dyslexieonderzoek en dyslexiebehandeling vindt u op de website van Zien in de klas.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden