Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Gemeente Gooise Meren heeft de verantwoordelijkheid om effectief te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Medewerkers zijn verplicht om volgens de 5 stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen als zij vermoeden dat hiervan sprake is.

De 5 stappen

De 5 stappen houden in het kort in:

  1. Signalen in kaart brengen
  2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis
  3. Gesprek met ouders en betrokkenen
  4. Wegen van de ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld
  5. Beslissen over hulp inschakelen of melden bij Veilig Thuis

Advies en hulp

Bel naar 0800-2000 van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek​​​​​​​ voor advies, informatie of hulp. De hulp is gratis. Het team van Veilig Thuis geeft hulp als dat nodig is.

Bij een acuut gevaarlijke situatie belt u naar 112. De telefonist stelt u een aantal vragen en schat in welke hulpverlenende organisatie u kan helpen. Dat kan de politie zijn of een ambulance.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden