Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Gemeente Gooise Meren heeft de verantwoordelijkheid om effectief te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Medewerkers zijn verplicht om volgens de 5 stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen als zij vermoeden dat hiervan sprake is.

De 5 stappen

De 5 stappen houden in het kort in:

  1. Signalen in kaart brengen
  2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis
  3. Gesprek met ouders en betrokkenen
  4. Wegen van de ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld
  5. Beslissen over hulp inschakelen of melden bij Veilig Thuis

Meer informatie

Voor vragen over de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling of de Verwijsindex Risicojongeren (VIR) kunt u terecht bij de aandachtsfunctionarissen van de meldcode. U kunt deze bereiken door te bellen met 035 20 70 000

Ook kunt u een kijkje nemen op de website van de Rijksoverheid.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden