Gooise Meren Sites

Verwijsindex Risicojongeren

Gemeente Gooise Meren maakt gebruik van de Verwijsindex Risicojongeren (VIR). De VIR is een online meldingssysteem dat professionals gebruiken wanneer er sprake is van een dreigende verstoring in de ontwikkeling van het kind. Dit kan een verstoring zijn in de lichamelijke, psychische, sociale of cognitieve ontwikkeling. In de VIR ziet een professional wie er nog meer betrokken is bij het kind en het gezin.

Betere samenwerking

Een melding in de VIR brengt hulpverleners die te maken hebben met ‘risicojongeren’ bij elkaar. Zo kunnen zij acties op elkaar afstemmen en werken zij niet langs elkaar heen. De regeling van de verwijsindex is opgenomen in de Jeugdwet (hoofdstuk 7, paragraaf 7.1).

Het gebruik van de VIR zorgt voor vroegtijdige signalering van zorgen bij kinderen en jongeren. Een goede samenwerking tussen professionals, de jongere en ouders is belangrijk om tot de beste ondersteuning voor het kind en/of gezin te komen.