Gooise Meren Sites

Jeugdhulp

Bij vragen over opvoeding en opgroeien kan het Centrum voor Jeugd en Gezin vaak goed helpen. Als dit onvoldoende is, kunt u in aanmerking komen voor specialistische jeugdhulp. Hierbij is de gemeente aanspreekpunt voor verwijzing naar hulpverleners en instanties. De 1e stap is een intakegesprek met een consulent van de gemeente.

Contact opnemen

Wat u moet weten

Gesprek met consulent van de gemeente

 • U bekijkt samen wat het probleem is met uw kind(eren) en welke vragen u heeft
 • De consulent brengt de situatie in kaart van uw kind(eren) en/of die van uw gezin/huishouden
 • U bespreekt wat u zelf kunt doen, welke hulp uw omgeving kan bieden en van welke voorzieningen u gebruik kunt maken
 • U stelt samen een plan op als professionele hulp toch nodig is

Voorbeelden van specialistische zorg

 • Ambulante zorg (aan huis)
 • Pleegzorg
 • Hulp voor jongeren met ernstige (gedrags)problemen
 • Verblijf in een jeugdinstelling
 • Behandeling van psychische problemen of psychiatrische aandoeningen bij kinderen en jongeren
 • Ouderschapsbemiddeling (mediation)

Zorg in natura of persoonsgebonden budget

Zorg kan in natura zijn. Als u zorg in natura ontvangt, krijgt u van een zorgorganisatie precies de zorg of ondersteuning die u heeft afgesproken met de gemeente. De gemeente zorgt dat de organisatie wordt betaald. U hoeft hiervoor zelf niets te regelen.

Zorg kan ook geregeld worden via een persoonsgebonden budget (pgb). Dit is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. De gemeente kan onder voorwaarden een pgb verstrekken. U moet zelf in staat zijn uw zorgverlener in te huren en aan te sturen en om de declaraties af te handelen met de Sociale Verzekeringsbank. De Sociale Verzekeringsbank betaalt de zorgaanbieders rechtstreeks namens de gemeente.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U moet duidelijk motiveren waarom u een pgb voor uw kind wilt en waarom zorg in natura niet passend is
 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt voor uw kind

Meer over Zorg in natura of persoonsgebonden budget

Plan 18

Als uw kind 18 jaar wordt, dan zijn er veel zaken die u en uw kind moeten regelen. Dit zijn algemene verplichtingen waaraan iedere volwassene zich moet houden. Met Plan 18 ondersteunt de gemeente jongeren van 17 jaar op hun weg naar zelfstandigheid.