Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Kosten noodzakelijke duurzame gebruiksgoederen

Wilt u bijvoorbeeld een wasmachine of koelkast kopen en kunt u dit niet betalen? Kijk of gespreide betaling of een lening via de Kredietbank mogelijk is. Ook kan het zijn dat u geld van de gemeente hiervoor kunt krijgen: individuele inkomenstoeslag (IIT). Kunt u geen IIT krijgen of is deze toeslag niet voldoende? Als u door bijzondere omstandigheden niet (voldoende) heeft kunnen reserveren en u geen geldlening via de Kredietbank kunt krijgen, komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand vraagt u binnen 1 maand nadat de kosten zijn ontstaan aan.

Wat u moet weten

Wij stellen aan de hand van uw inkomen vast welk deel van de kosten u zelf moet betalen. Dit noemen wij uw ‘financiële draagkracht’.

Voor de kosten voor duurzame gebruiksgoederen (onder andere huishoudelijke apparaten) geldt dat u niets hoeft te betalen als u aan 2 voorwaarden voldoet:

  • U heeft een maandinkomen tot 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt en
  • Uw vermogen ligt onder de grens. De grens voor het vermogen voor gehuwden, samenwonenden en alleenstaande ouders is in 2020 € 12.450 en voor alleenstaanden € 6225

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier​​​​​​​ of 035 207 00 00.

Individuele inkomenstoeslag

  • Wilt u bijvoorbeeld een wasmachine of koelkast kopen en heeft u daar geen geld voor? Bekijk of u in aanmerking komt voor individuele inkomenstoeslag (IIT). De IIT is bedoeld voor mensen die langere tijd een laag inkomen hebben
  • We kijken eerst of IIT mogelijk is en bekijken dan eventueel nog of u bijzondere bijstand kunt krijgen

Stappen die u neemt

  1. U kijkt of gespreide betaling mogelijk is
  2. U onderzoekt of u een geldlening via de Kredietbank kunt krijgen
  3. U vraagt de gemeente of u in aanmerking komt voor individuele inkomenstoeslag (IIT)
  4. Heeft u door bijzondere omstandigheden geen geld kunnen reserveren, is een geldlening of toeslag niet mogelijk, of is dit niet voldoende om de kosten te betalen? Vraag dan bijzondere bijstand aan binnen 1 maand nadat de kosten zijn ontstaan
  5. Bijzondere bijstand voor noodzakelijke duurzame gebruiksgoederen (huishoudelijke apparaten) is een lening. U betaalt deze lening terug

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier​​​​​​​ of 035 207 00 00.

Bijzondere bijstand aanvragen

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden