Parkeerterrein gemeentehuis afgesloten op 2 en 3 november 2021

Op 2 en 3 november 2021 kunt u niet parkeren op het plein voor het gemeentehuis door werkzaamheden. Meer over de werkzaamheden en waar u kunt parkeren.

Gemeenteraad tijdens coronacrisis

Bijna het hele openbare leven in ons land is tot stilstand gekomen. Hoe zit het eigenlijk met het werk van gemeenteraden tijdens de coronacrisis? Hieronder gaan we in op de situatie in Nederland en Gooise Meren.

De situatie in Nederland

Gemeenteraadsvergaderingen mogen doorgaan wanneer raadsleden minimaal anderhalve meter afstand houden van elkaar. Dat is in de praktijk niet haalbaar. En om besluiten te kunnen nemen moeten de raadsleden wel echt samenkomen.

Toch zijn er besluiten die eigenlijk niet kunnen worden uitgesteld. Daarom zoeken gemeenteraden op dit moment binnen de regels naar creatieve oplossingen om over sommige onderwerpen toch besluiten te nemen.

Binnenkort wordt het nemen van besluiten waarschijnlijk makkelijker. Want op 27 maart 2020 stemde het kabinet in met een spoedwet die gemeenteraden mogelijkheden biedt om digitaal te vergaderen en besluiten te nemen. De verwachting is dat de wet al binnenkort in werking kan treden.

De situatie in Gooise Meren

De gemeenteraad van Gooise Meren zal de komende 2 weken alleen noodzakelijke besluiten nemen. Onder andere over het plan van de Regio Gooi en Vechtstreek rondom het doelgroepenvervoer. Op dit moment zijn er diverse vervoerders, die elk een vorm van doelgroepenvervoer voor hun rekening nemen. Het plan houdt in dat de Regio het doelgroepenvervoer zelf gaat organiseren.

Bij deze bespreking zijn alleen de raadsleden aanwezig die bij dit onderwerp voor hun fractie de woordvoerder zijn. De raadzaal in het gemeentehuis is voor deze kleine groep groot genoeg om minimaal anderhalve meter afstand te kunnen houden van elkaar. Deze bijeenkomst is niet toegankelijk voor publiek. U kunt de bijeenkomst vanuit huis volgen via bestuur.gooisemeren.nl/live. We beginnen om 20.00 uur.

Op 8 april 2020 worden geen besluiten genomen. Dat gebeurt wel in de gemeenteraadsvergadering van 15 april 2020. Daarin komt onder meer de versterking van de vestingwallen in Muiden aan bod. Meer informatie over de vorm van deze vergadering leest u volgende week op de gemeentepagina.

Bereiken raadsleden

U zult de raadsleden niet veel tegenkomen op straat of in de winkels, want ook zij houden zich aan de richtlijnen van het kabinet. Zijn er zaken waarover u de gemeenteraadsleden wilt informeren? Stuur ze een mail via raadsleden@raadgooisemeren.nl of kijk op bestuur.gooisemeren.nl/samenstelling-gemeenteraad​​​​​​​​​​​​​​ en mail een individueel raadslid. Ook in deze moeilijke tijd horen zij graag uw ideeën. U kunt ook altijd contact opnemen met de griffie via griffie@gooisemeren.nl. Wij helpen u dan graag verder.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden