Parkeerterrein gemeentehuis afgesloten op 2 en 3 november 2021

Op 2 en 3 november 2021 kunt u niet parkeren op het plein voor het gemeentehuis door werkzaamheden. Meer over de werkzaamheden en waar u kunt parkeren.

Gemeenteraad akkoord met inbesteden doelgroepenvervoer

De gemeenteraad van Gooise Meren vergaderde op 12 mei 2020 voor het eerst digitaal. Tijdens deze raadsvergadering ging de gemeenteraad met 17 stemmen voor en 14 stemmen tegen akkoord met het raadsvoorstel 'Inbesteding doelgroepenvervoer'.

Dit betekent dat de Regio Gooi en Vechtstreek het doelgroepenvervoer zelf kan organiseren. Zij richten hiervoor een bedrijf op. In dit bedrijf wordt voorlopig het Wmo-vervoer en het leerlingenvervoer ondergebracht. Een aantal gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek ging eerder al akkoord met het voorstel.

Goodwill

De fractie van de PvdA diende een wijzigingsvoorstel in om geen goodwill te betalen aan HOP BV. Zij vinden dat de overname - in materiële zin - van het overgrote deel van HOP BV al veel voordelen biedt voor het bedrijf. Het bedrijf hoeft niet mee te doen aan een openbare aanbesteding en is verzekerd van continuïteit. De rechtspositie van werknemers en de directie wordt verbeterd en er is volgens de PvdA geen sprake meer van ondernemersrisico. Het wijzigingsvoorstel werd door een grote meerderheid van de raadsleden gesteund.

Elektrisch vervoer

De fractie van D66 deed een oproep om versneld elektrische voertuigen aan te schaffen of op een andere manier duurzaam vervoer mogelijk te maken. Zij willen graag dat het bedrijf van de Regio Gooi en Vechtstreek het goede voorbeeld geeft. Deze oproep werd breed gesteund door de gemeenteraad.

Digitaal stemmen

De raadsleden brachten hun stem digitaal uit. Deze manier van stemmen is mogelijk door de tijdelijke wet die vorige maand door de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen. De raadsleden brachten 1 voor 1 hun stem uit en waren op het moment van stemmen zichtbaar in beeld, zodat ook kan worden vastgesteld dat het raadslid daadwerkelijk zelf zijn of haar stem uitbrengt. Alle uitslagen van de stemmingen leest u in de besluitenlijst.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden