Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. U kunt veel producten en diensten online aanvragen. Vrij inlopen kan niet, we werken alleen op afspraak.

De tijdelijke wet maatregelen COVID-19 vervangt noodverordening

Vanaf maart 2020 hebben alle veiligheidsregio’s in Nederland in opdracht van de minister van VWS de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus vastgelegd in noodverordeningen. Het kabinet vervangt de noodverordeningen door de tijdelijke coronawet (Tijdelijke wet maatregelen COVID-19) en ministeriële regelingen. Deze tijdelijke wet en de ministeriële regelingen gaan in op dinsdag 1 december 2020. Als het nodig is dan kan de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) steeds met 3 maanden worden verlengd.

Doelstelling Twm

Doelstelling van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) is het creëren van een stevigere democratische legitimatie voor de maatregelen die nodig zijn voor de bestrijding van de epidemie. Uitgangspunt van de Twm zijn de reguliere bestuurlijke verhoudingen zoals die buiten crisissituaties gelden. Dit betekent dat bevoegdheden die tijdelijk bij de voorzitter veiligheidsregio lagen, weer teruggaan naar de burgemeester.

Regelingen als aanvulling op de wet

Tegelijk met de Twm gelden 2 ministeriële regelingen, waarin de inhoudelijke maatregelen staan:

Op het moment dat het maatregelenpakket verandert, gaat een nieuwe ministeriële regeling gelden. De Tweede Kamer moet dit binnen 1 week na bekendmaking goedkeuren.

Tijdelijke wet maatregelen en intrekkingsbesluit noodverordening

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden