Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Corona en sport

Sinds 11 mei 2020 mag iedereen ouder dan 18 jaar weer georganiseerd buiten sporten en bewegen in groepen van maximaal 10 personen (inclusief begeleiding), op 1,5 meter afstand van elkaar.

Jongeren tot en met 18 jaar mogen sinds 29 april 2020 onder begeleiding van een professional buiten sporten met elkaar. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden, vanaf 13 jaar moet dat wel. Vanaf 1 juni 2020 mogen ook jongeren van 13 tot en met 18 jaar onder begeleiding buiten sporten zonder 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Topsporters mogen op bepaalde locaties trainen als zij 1,5 meter afstand houden.

Het college van BenW heeft een aantal aanvullende besluiten over sporten in Gooise Meren genomen. Heeft u een plan om iedereen de kans te geven georganiseerd te sporten en voldoet dit aan alle regels? Stuur uw plan van aanpak naar coronasport@gooisemeren.nl​​​​​​​.

Corona maatregelen sport

 • Volwassenen krijgen sinds 11 mei 2020 meer ruimte om georganiseerd samen buiten te sporten in groepen van maximaal 10 personen (inclusief begeleider). Trainingen mogen. Wedstrijden, competities en toernooien mogen niet, omdat reizen dan nodig is
 • Kinderen en jongeren krijgen sinds 29 april 2020 meer ruimte om georganiseerd en onder begeleiding samen buiten te sporten. Officiële wedstrijden mogen niet
 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen onder begeleiding samen buiten sporten. De kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen ook onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar zij moeten 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Vanaf 1 juni 2020 mogen ook jongeren van 13 tot en met 18 jaar onder begeleiding buiten sporten zonder 1,5 meter afstand tot elkaar te houden
 • Volwassenen mogen buiten sporten met elkaar, maar zij moeten 1,5 meter afstand tot elkaar houden
 • Topsporters mogen op bepaalde trainingslocaties weer beginnen met trainen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar houden
 • Als ouder, voogd, begeleider of vriend mag u niet langs de lijn staan
 • Kleedkamers en kantines blijven gesloten
 • Douchen doet u thuis

Bekijk de noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 11 mei 2020​​​​​​​​​​​​​​

De nieuwe noodverordening gaat in op 1 juni 2020 om 12.00 uur.

Bekijk de noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 1 juni 2020​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Besluiten college

Het college van Gooise Meren heeft op 28 april 2020 aanvullende besluiten genomen over sport:

 • De terreinen en de sportvelden van buitensportverenigingen mogen alleen open zijn tijdens het geven van georganiseerde sportactiviteiten, en ook alleen als de verenigingen de ingangsdatum, de organisatie, begeleiding en uitvoering onderling goed afstemmen. Ook moeten ze voldoen aan de rijksmaatregelen en de maatregelen uit de noodverordening van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek​​​​​​​​​​​​​​
 • De openbare trapveldjes en sportveldjes (pannaveldjes) blijven gesloten. Alleen als er sportactiviteiten zijn die de jeugdbuurtsportcoach begeleidt mogen ze open zijn
 • Jeugdbuurtsportcoaches organiseren sportactiviteiten in de openbare ruimte. Meer informatie hierover volgt
 • Een verenigingsondersteuner (onderdeel van de buurtsportcoaches) onderzoekt samen met de verenigingen welke mogelijkheden er zijn om personen die geen lid zijn van de vereniging ook te betrekken bij hun sport- en beweegactiviteiten
 • De locaties waar georganiseerd sporten in de buitenlucht mag zijn beperkt. Dit mag op terreinen en sportvelden van de buitensportverenigingen en in de openbare ruimte, maar niet op de afgesloten openbare trapveldjes en sportveldjes (pannaveldjes). Pannaveldjes zijn alleen open als er activiteiten van de jeugdbuurtsportcoach zijn. Georganiseerd sporten mag ook niet op privé terrein

Plan van aanpak

Nu de regels soepeler zijn zien wij meer kansen voor sport. Heeft u een plan om iedereen in Gooise Meren de kans te geven georganiseerd te sporten?

Bekijk de noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 11 mei 2020​​​​​​​​​​​​​​

De nieuwe noodverordening gaat in op 1 juni 2020 om 12.00 uur.

Bekijk de noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 1 juni 2020​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Regels sporten openbare ruimte

 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen samen buitenspelen. De kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, de ouders of voogden die op ze letten houden wel 1,5 meter afstand tot elkaar
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen in tweetallen buiten sporten of meedoen aan een georganiseerde sportactiviteit, als ze 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Vanaf 1 juni 2020 mogen ook jongeren van 13 tot en met 18 jaar onder begeleiding buiten sporten zonder 1,5 meter afstand tot elkaar te houden
 • Volwassenen mogen ook in tweetallen buiten sporten of meedoen aan een georganiseerde buitensportactiviteit, als ze 1,5 meter afstand tot elkaar houden

Georganiseerde sportactiviteiten voor de jeugd in de openbare ruimte

Onze jeugdbuurtsportcoaches stellen een programma op voor georganiseerde sportactiviteiten voor de jeugd in de openbare ruimte. Meer informatie hierover volgt later.

Ben je al lid van een sportvereniging? Kijk dan op de website van je eigen club of vereniging voor de activiteiten die de vereniging organiseert.

Regels sporten onder een tent

De veiligheidsregio heeft besloten dat sporten onder een tent toch is toegestaan, onder bepaalde voorwaarden:

 • Als de tent groter is dan 25 m2, dan moet u het tentboek kunnen laten zien
 • Er moet een vrije afstand zijn van minimaal 2 meter tussen het gebouw en de overkapping
 • Het plaatsen van zijdoeken mag niet, alle zijden moeten open zijn
 • De tent mag alleen op niet openbare plekken staan
 • De tent mag de veiligheid niet in het gedrang brengen

Vragen

Heeft u vragen? Stel ze via coronasport@gooisemeren.nl​​​​​​​.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden