Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Noodopvang kinderen van 8 juni tot 1 juli 2020

Vanaf 8 juni tot 1 juli 2020 is de noodopvang voor kinderen alleen nog beschikbaar voor kinderen waarvan 1 of beide ouders in de zorg werken op avonden, nachten of in de weekenden. De noodopvang in onze gemeente is op locatie de Sneeuwkoningin op de Lambertus Hortensiuslaan 15 in Naarden.

Wie er recht heeft op noodopvang

De volgende groepen zorgmedewerkers kunnen gebruik maken van de noodopvang voor kinderen in de periode van 8 juni tot 1 juli 2020:

  • Personeel van ziekenhuizen
  • Verpleging
  • Verzorging en thuiszorg
  • Ambulancezorg
  • Ondersteunend personeel, zoals schoonmaak in ziekenhuizen en verpleeghuizen
  • Militaire artsen en geneeskundigen. 

Regionaal Meldpunt Kinder-en Schoolopvang Cruciale Beroepen

  • Ook ouders die geen klant zijn bij een kinderopvangorganisatie kunnen gebruik maken van de noodopvang op avonden, nachten en weekenden.
  • Wilt u gebruik maken van deze noodopvang? Neem dan contact op met het Regionaal Meldpunt Kinder- en Schoolopvang Cruciale Beroepen: 035 69 26 202 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) of mail naar kinderopvangcorona@regiogv.nl

Kosten

Deze vorm van noodopvang is gratis voor ouders.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden