Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Corona en noodopvang kinderen tot 8 juni 2020

Ouders met een cruciaal beroep kunnen noodopvang aanvragen voor hun kinderen. Ook is de noodopvang er voor kinderen uit kwetsbare gezinnen en voor kinderen met een Sociaal Medische Indicatie. Loopt u tegen problemen aan die u met de school, opvangorganisatie of gastouder niet kunt oplossen? Bel dan het Regionaal Meldpunt Kinder- en Schoolopvang Cruciale Beroepen: 035 69 26 202 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur).

Wie er recht heeft op noodopvang

Er zijn 3 groepen kinderen die in aanmerking komen voor noodopvang:

 • Kinderen van 0 tot 12 jaar van wie de ouders een cruciaal beroep hebben. Bekijk de lijst van cruciale beroepen​​​​​​​. Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Het is de bedoeling dat iedereen zo veel mogelijk thuis blijft, om verdere besmettingen te voorkomen. Als dat aantoonbaar niet lukt, kunt u een beroep doen op de school en/of kinderopvang
 • Kinderen die met een Sociaal Medische Indicatie naar de opvang gaan, op de tijden waarop zij normaal ook naar de opvang gaan
 • Kinderen met een kwetsbare thuissituatie

LET OP: Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen sowieso niet naar de noodopvang, ook niet als ze tot de doelgroep behoren. Zij moeten thuis blijven.

Noodopvang voor schoolgaande kinderen

Noodopvang schoolgaand kind onder schooltijd

 • De meeste scholen verzorgen onder schooltijd noodopvang voor hun eigen leerlingen. Neem contact op met de school van uw kind
 • Scholen kunnen ervoor kiezen om leerlingen van een aantal scholen samen te voegen, als er maar weinig leerlingen naar de noodopvang komen. Mogelijk is de opvang dan op een andere locatie
 • De school van uw kind maakt zelf afspraken over de opvang en informeert u hierover

Noodopvang schoolgaand kind buiten schooltijd

 • Na schooltijd verzorgt de school geen noodopvang voor haar leerlingen
 • Buiten schooltijd verzorgen organisaties die Buitenschoolse Opvang (BSO) aanbieden de noodopvang

Uw kind gaat al naar een BSO

Gaat uw kind al naar een BSO? Neem dan contact op met uw eigen BSO organisatie.

Uw kind gaat niet naar een BSO

 • Staat uw kind niet ingeschreven bij een BSO? Bij uitzondering is het dan toch mogelijk dat uw kind noodopvang krijgt bij een BSO
 • Het Regionaal Meldpunt Kinder- en Schoolopvang Cruciale Beroepen maakt een overzicht van BSO organisaties die kinderen opvangen die niet bij hen staan ingeschreven
 • Wilt u gebruikmaken van noodopvang via een BSO? Bel dan met Regionaal Meldpunt Kinder- en Schoolopvang Cruciale Beroepen: 035 69 26 202(bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) of mail naar kinderopvangcorona@regiogv.nl. De medewerkers verwijzen u door naar een geschikte BSO

Noodopvang kinderen 0 tot 4 jaar

Uw kind (0 tot 4 jaar) gaat al naar een kinderdagverblijf

 • Gaat uw kind van 0 tot 4 jaar al naar een kinderdagverblijf? De meeste kinderdagverblijven verzorgen noodopvang voor de kinderen die al bij hen ingeschreven staan
 • Kinderdagverblijven kunnen ervoor kiezen om de kinderen van een aantal locaties samen te voegen, als er maar weinig kinderen naar de noodopvang komen. Mogelijk is de opvang dan op een andere locatie
 • Het kinderdagverblijf van uw kind informeert u hierover

Uw kind (0 tot 4 jaar) gaat niet naar een kinderdagverblijf

 • Staat uw kind niet ingeschreven bij een kinderdagverblijf? Bij uitzondering is het dan toch mogelijk dat uw kind noodopvang krijgt bij een kinderdagverblijf
 • Het Regionaal Meldpunt Kinder- en Schoolopvang Cruciale Beroepen maakt een overzicht van organisaties die kinderen opvangen die niet bij hen staan ingeschreven
 • Wilt u gebruikmaken van noodopvang via een kinderdagverblijf? Bel dan met het Regionaal Meldpunt Kinder- en Schoolopvang Cruciale Beroepen: 035 69 26 202 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) of mail naar kinderopvangcorona@regiogv.nl​​​​​​​. De medewerkers verwijzen u door naar een geschikte organisatie

Noodopvang bij gastouder

 • Gaat uw kind al naar een gastouder? Neem contact op met uw gastouder
 • Gaat uw kind nog niet naar een gastouder? Het is dan toch mogelijk dat uw kind noodopvang krijgt bij een gastouder. Het Regionaal Meldpunt Kinder- en Schoolopvang Cruciale Beroepen maakt een overzicht van organisaties die kinderen opvangen die niet bij hen staan ingeschreven.Wilt u gebruikmaken van noodopvang bij een gastouder? Bel dan met het Regionaal Meldpunt Kinder- en Schoolopvang Cruciale Beroepen: 035 69 26 202 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) of mail naar kinderopvangcorona@regiogv.nl​​​​​​​. De medewerkers verwijzen u door naar een geschikte organisatie

Noodopvang in avonden, nachten en weekenden

 • In vestiging De Sneeuwkoningin van Koningskinderen in Naarden is er ook noodopvang in de avonden, nachten en weekenden
 • Ook ouders die geen klant zijn bij een kinderopvangorganisatie kunnen er terecht
 • Wilt u gebruik maken van deze noodopvang en bent u niet ingeschreven bij een kinderopvangorganisatie? Bel dan met Regionaal Meldpunt Kinder- en Schoolopvang Cruciale Beroepen: 035 69 26 202 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) of mail naar kinderopvangcorona@regiogv.nl​​​​​​​​​​​​​​

Kosten noodopvang

De Rijksoverheid zegt over de kosten van de noodopvang:

 • De noodopvang kost niet meer dan u er normaal voor betaalt. U hoeft geen (nieuwe) aanvraag te doen of wijzigingen door te geven (bijvoorbeeld als u extra uren afneemt)
 • Als u al kinderopvangtoeslag ontvangt, hoeft u niets te wijzigen. Wij vragen u uw normale factuur te blijven betalen. Daar komen bij gebruik van noodopvang geen extra kosten bij, omdat u in een cruciaal beroep werkt
 • Als u normaal geen kinderopvang heeft voor uw kind(eren), maar u dat nu wel nodig heeft omdat u in een cruciaal beroep werkt, hoeft u geen kinderopvangtoeslag aan te vragen. U maakt geen kosten voor het gebruik van de noodopvang

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden