Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Corona en dienstverlening

Door de maatregelen rond het coronavirus zijn er aanpassingen in de dienstverlening aan inwoners en ondernemers.

Gemeentehuis

Maak een afspraak, vrije inloop niet mogelijk

U kunt niet meer vrij inlopen bij de gemeente. U kunt alleen nog op afspraak langskomen bij de balies.

Draag een mondkapje in het gemeentehuis

Draag een mondkapje als u naar het gemeentehuis komt voor een afspraak of het ophalen van een document. Door het dragen van een mondkapje helpt u mee de verspreiding van het coronavirus te verminderen.

Reisdocumenten en rijbewijzen beperkt aan te vragen

Alleen reisdocumenten en rijbewijzen waarvan de geldigheidsduur binnen 14 dagen verloopt of waarvan de geldigheidsduur al is verlopen, kunnen worden aangevraagd.

De aanvraag moet u online starten. Van de online aanvraag krijgt u een bevestigingsmail. In deze mail treft u een link aan om een afspraak te maken om de aanvraag aan de balie af te ronden met een vingerafdruk en pasfoto.

Overige producten en diensten alleen online aanvragen

De volgende producten en diensten kunt u vanaf 16 maart 2020 alleen via de website aanvragen en niet meer aan de balie. U kunt voor deze producten ook géén afspraak maken.

De afdeling Burgerzaken zal online aanvragen en diensten waar mogelijk dezelfde dag nog afhandelen.

Gemeentehuis op woensdag tot 18.00 uur open

Het gemeentehuis van Gooise Meren (Brinklaan 35) is sinds woensdag 25 maart 2020 op woensdagen niet meer tot 20.00 uur open, maar tot 18.00 uur. Deze maatregel is genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken en de continuïteit van de dienstverlening aan de inwoners te garanderen. De openingstijden op andere werkdagen blijft hetzelfde.

Bekijk de openingstijden​​​​​​​

Maatwerk voor inwoners in "vitale" beroepen

Vooral voor inwoners die werkzaam zijn in zogeheten vitale beroepen blijft maatwerk mogelijk. Vitale beroepen zijn o.a. de zorg, politie, brandweer, communicatie en media, afvalinzameling, kinderopvang en het onderwijs.

GAD en afval

Afvalinzameling

De werkzaamheden van de GAD rondom afvalinzameling gaan door, zolang deze vallen binnen de landelijke regelgeving en maatregelen tijdens de coronacrisis. Eventuele aanpassingen in het ophaalschema vindt u in de inzamelkalender van de GAD.

Bekijk de maatregelen die de GAD tijdens de coronacrisis neemt​​​​​​​

Scheidingsstation GAD

Volgens de richtlijnen van het RIVM mogen maar een paar personen tegelijk op het scheidingsstation van de GAD zijn. De GAD vraagt iedereen zoveel mogelijk het scheidingsstation te mijden. Komt u toch? Ga dan goed voorbereid en lees de maatregelen van de GAD op de website van de GAD​​​​​​​.

Maatregelen scheidingsstation

 • Per auto maximaal 2 inzittenden met een minimum leeftijd van 18 jaar
 • Kom zo voorbereid mogelijk naar het scheidingsstation door het afval thuis al te scheiden
 • Houd geen gesprekken met medewachtenden buiten de auto en volg de instructies op
 • De GAD medewerkers bepalen wanneer de laatste auto wordt toegelaten, dit zal ongeveer een half uur voor sluitingstijd zijn
 • U kunt geen herbruikbare spullen zoals kasten of kleinere spullen meer brengen naar de scheidingsstations, want de vestigingen van de Kringloper zijn in deze regio gesloten

Regels uitvaarten

Rouwstoet en erehaag

 • In een rouwstoet op 1 van de begraafplaatsen mogen maximaal 250 personen meelopen. Iedereen houdt 1,5 meter afstand. Alleen personen uit hetzelfde huishouden hoeven geen 1,5 meter afstand te houden
 • De uitvaartondernemer zorgt zoveel als mogelijk is voor een bezoekerslijst
 • Het vormen van een erehaag van maximaal 250 personen mag, als iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar houdt

Verbouwing aula begraafplaats Bussum

De aula op de begraafplaats in Bussum wordt verbouwd en is daarom gesloten. Daarom kunt u nu alleen de aula op begraafplaats Nieuw Valkeveen gebruiken.

Gebruik aula en buitenruimte Nieuw Valkeveen

 • U kunt de aula op begraafplaats Nieuw Valkeveen gebruiken. Hier kunnen door de 1,5 meter regel nu maximaal 25 personen in
 • Nabestaanden vanaf 13 jaar worden dringend geadviseerd een mondkapje te dragen in de aula van de begraafplaats
 • De uitvaartondernemer is verplicht een lijst met bezoekers bij te houden
 • U kunt ook de buitenruimte achter de aula op begraafplaats Nieuw Valkeveen gebruiken voor een plechtigheid. Dit kan alleen na overleg met de gemeente. De uitvaartondernemer regelt de eventuele faciliteiten en is verantwoordelijk voor de te nemen maatregelen i.v.m. corona

Meer informatie en vragen

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden