Kandidaatstelling

Maandag 31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling. Partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen moeten op die dag tussen 9.00 en 17.00 uur hun kandidatenlijst inleveren.

Kandidatenlijsten

Voorwaarden kandidaten

 • Kandidaten moeten in gemeente Gooise Meren wonen en ingeschreven staan
 • Kandidaten die niet in de gemeente wonen, moeten een verklaring inleveren waarop staat dat zij in de gemeente Gooise Meren gaan wonen zodra zij benoemd zijn in de gemeenteraad
 • Kandidaten die niet in Nederland wonen, moeten op hun instemmingsverklaring een gemachtigde in Nederland aanwijzen
 • Burgers die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, mogen zich kandidaat stellen als zij EU-onderdaan zijn of meer dan 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen
 • Minderjarigen mogen op de lijst worden geplaatst, als zij vóór maart 2026 meerderjarig (18 jaar) worden, en dus tijdens de zittingsduur van de nieuwe gemeenteraad nog plaats zouden kunnen nemen in de gemeenteraad. Wordt een minderjarige gekozen, dan schuift de zetel door naar de eerstvolgende op de lijst
 • De naam van de kandidaat mag niet voorkomen op een andere kandidatenlijst voor de gemeenteraad
 • Een partij mag maximaal 50 kandidaten op de lijst zetten

Kandidatenlijsten aanmaken

Vanaf half december 2021 kunt u de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) downloaden op kiesraad.nl. In de OSV voert u de gegevens in van alle kandidaten van uw partij. Vervolgens kunt u alle formulieren die nodig zijn voor de kandidaatstelling aanmaken.

Waarborgsom betalen

Nieuwe partijen en partijen die bij de gemeenteraadsverkiezing in 2022 geen zetel hebben gehaald betalen een waarborgsom van € 225.

Het bedrag moet uiterlijk 17 januari 2022 binnen zijn. U maakt het bedrag over op rekeningnummer NL19BNGH0285167014 van gemeente Gooise Meren, onder vermelding van:

 • Waarborgsom kandidaatstelling
 • Naam van de politieke partij

Na betaling krijgt u een bewijs van betaling. U krijgt de waarborgsom terug als u een geldige kandidatenlijst inlevert en het aantal stemmen op uw partij hoger is dan 75% van de kiesdeler.

Dag van de kandidaatstelling

Documenten die u inlevert

 • De kandidatenlijst
 • Van iedere kandidaat een verklaring van instemming en een kopie ID
 • Machtiging van het partijbestuur om de partijnaam boven de kandidatenlijst te mogen zetten
 • Nieuwe partijen en partijen die bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 geen zetel hebben gehaald leveren ook in:

In de week van 24 januari 2022 kunt u de documenten die u moet inleveren laten controleren door Team Verkiezingen van de gemeente.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Team Verkiezingen van de gemeente, via 035 207 00 00 of verkiezingen@gooisemeren.nl.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden