Wijkschouw Vesting Muiden in februari 2019

In februari 2019 is de 1e jaarlijkse wijkschouw van Muiden, in de Vesting en de toegangswegen, inclusief P1, P2 en PenR. Tijdens de wijkschouw trekken de Stadsraad, de wijkwethouder, medewerkers gemeente, bewoners en ondernemers op de fiets Muiden in, op zoek naar verbeteringen voor de openbare ruimte. Heeft u een aandachtspunt voor de wijkschouw? Stuur dit dan uiterlijk maandag 7 januari 2019 18.00 uur naar de Stadsraad, info@stadsraadmuiden.nl​​​​​​​ of Herengracht 77. Geef het aan als u uw punt tijdens de wijkschouw wilt toelichten.

Doel van de wijkschouw

Wat gebeurt er tijdens de wijkschouw?

  • Vertegenwoordigers van de Stadsraad Muiden, wijkwethouder Geert-Jan Hendriks en medewerkers van de gemeente gaan samen met bewoners en ondernemers (per fiets) Muiden in
  • Het doel is om de openbare ruimte te inspecteren. Speciale aandacht is er voor wegen, (fiets)paden, verkeer, parkeren, bebording, verlichting, het groen en speelvoorzieningen
  • De wijkschouwers verzamelen wensen, ideeën, klachten en verbeteropties
  • De Stadsraad voegt hieraan punten toe die naar voren kwamen uit de bijeenkomsten rond het Stadskompas

Wat gebeurt er na de wijkschouw?

  • Van de wijkschouw wordt een verslag gemaakt, aangevuld met een plan van aanpak
  • De Stadsraad volgt in overleg met de gemeente de voortgang

Wijkschouw Muiden 2020

In 2020 staan de wijken Zuid- en Noord West, Mariahoeve en het buitengebied centraal.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden