Informatieavonden duurzaam wonen

Voor inwoners van Muiden, Muiderberg en Parkwijk Naarden zijn er 3 informatieavonden over de aanstaande energietransitie. U krijgt informatie over wat dit nu precies voor u betekent.

  • Maandag 23 september 2019 vanaf 20.00 uur in de Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15 in Naarden (voor inwoners Parkwijk Naarden)
  • Dinsdag 24 september 2019 vanaf 19.45 uur bij voetbalvereniging SC Muiden op Sportpark Bredius (voor inwoners Muiden)
  • Donderdag 26 september 2019 vanaf 19.45 uur bij SC Muiderberg op Sportpark De Negen Morgen (voor inwoners Muiderberg)

​​​​​​​Inhoud bijeenkomsten

In Naarden is het buurtplatform Parkwijk Naarden, die samen met de gemeente Gooise Meren, het Duurzaam Bouwloket en WattNu, de energieorganisatie in Gooise Meren, de bijeenkomst organiseert. In Muiden en Muiderberg heeft de initiatiefgroep energiecoöperatie Muiden-Muiderberg, samen met de gemeente en WattNu het voortouw genomen om inwoners te informeren. De bijeenkomsten zijn bedoeld als start van een traject waarin inwoners geholpen worden hun woning de komende jaren te verduurzamen.

Op alle 3 de bijeenkomsten, die iets verschillen van opzet, schetst wethouder Barbara Boudewijnse de energieontwikkelingen in Gooise Meren. Gemeenschappelijk element is tevens de toelichting van Miel Janssen van WattNu. Dit is een coöperatie door en voor bewoners zonder winstoogmerk. Zij richt zich op 3 pijlers om de energietransitie in onze gemeente te ondersteunen: energiebewustzijn, energiebesparing en energieopwekking. Zowel in Muiden als Muiderberg worden de resultaten van een enquete bekend gemaakt die de initiatiefgroep in het voorjaar heeft uitgezet.

Gemeente komt het Warmtevisie

De gemeente staat achter initiatieven om bewoners te ondersteunen bij (verdere) verduurzaming van hun huis. Uiterlijk eind 2020 komt de gemeente met een Warmtevisie, waarin zij aangeeft op welke wijze de energietransitie vorm zal gaan krijgen in de gemeente. Hierbij wordt in grote lijnen aangegeven hoe de gemeente van het aardgas af zal gaan. Bij deze operatie is het van belang bewoners actief te betrekken. Door dergelijke buurt- en kerninitiatieven te ondersteunen worden bewoners in staat gesteld om met elkaar hun wijk of kern voor te bereiden op een duurzame toekomst, die begint met het verlagen van het energieverbruik.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden