Bijeenkomst woningbouw en sport Brediusterrein Muiden op 11 december 2018

De plannen voor sport en sociale woningbouw op het Brediusterrein in Muiden zijn inmiddels wat verder uitgewerkt. Op dinsdagavond 11 december 2018 kunnen inwoners van Muiden een indruk krijgen van de plannen aan de hand van een maquette.

Programma bijeenkomst

De bijeenkomst begint met een plenair deel. Dan gaat het bijvoorbeeld om de mogelijke varianten voor het aantal, het type en de plek van de woningen. De gemeente is benieuwd naar uw reactie. We horen graag wat u vindt van de bouwmassa, de plek, de soort woningen, wat dit doet met de omgeving, welke mogelijkheden u ziet ter verbetering of wat u vindt van de toegangswegen. Daarna wordt verder gepraat in kleinere groepen, zodat een ieder zijn of haar punten kan inbrengen.

Wat doen we met uw reacties

Uw reacties nemen we mee in het advies aan het college van BenW en de gemeenteraad.

Datum, tijd en locatie bijeenkomst

De bijeenkomst over sport en woningbouw op het Brediusterrein in Muiden is op dinsdag 11 december 2018 van 19.30 tot 21.00 uur. De bijeenkomst is in het clubgebouw van SC Muiden, Maxisweg 20 in Muiden.

Aanmelden

Het is fijn als we weten hoeveel personen er naar de bijeenkomst komen. U kunt zich aanmelden via een e-mail naar projectbredius@gooisemeren.nl.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden