Vooroverleg

Heeft u bouwplannen of twijfelt u of u voor het kappen van de boom in uw tuin een omgevingsvergunning nodig heeft? Via het Omgevingsloket kunt u een Vergunningcheck doen en een vooroverleg aanvragen. Via een aanvraag vooroverleg kunt u uw bouwplan laten toetsen.

Vooroverleg aanvragen via Omgevingsloket

Wat u moet weten

 • Wilt u een (groot) bouwproject starten waarbij u wilt afwijken van het bestemmingsplan? Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt kunt u via het vooroverleg onderzoeken of de gemeente denkt mee te kunnen werken aan uw initiatief
 • Heeft u een vergunning nodig? Wij adviseren u om uw bouwplan te laten toetsen op mogelijkheden en onmogelijkheden via een 'aanvraag Vooroverleg'. Een vooroverleg kost geld
 • Een vooroverleg is niet verplicht, u kunt ook meteen een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket

Aanvraag vooroverleg

Documenten die u inlevert

 • Situatietekening van perceel en bouwwerk, schaal 1:1000, met afmetingen bijgebouwen en erfgrens
 • Wijzigingen tussen de bestaande en nieuwe situatie
 • Aanzicht van de voorgevels, zijgevels en achtergevels, schaal 1:100. De tekeningen mogen geen impressietekeningen zijn
 • Plattegronden van de bestaande en de nieuwe situatie, schaal 1:100
 • Relevante hoogtedoorsneden en dwarsdoorsneden, schaal 1:100
 • Details van beeldbepalende bouwdelen, schaal 1:5
 • Overzicht van het materiaalgebruik en het kleurgebruik
 • Foto's van de situatie zoals die nu is en de naaste omgeving
 • Eventueel een modelfoto van een soortgelijk bouwplan, met plaats en adres erbij

Zie de Regeling omgevingsrecht (Mor) voor een volledig overzicht van wat u moet inleveren.

Stappen bij aanvraag Vooroverleg

 1. Wij toetsen uw bouwplan aan het bestemmingsplan en de Welstandsnota 2019
 2. U krijgt een brief met een advies
 3. U vraagt een omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket

Zie omgevingsvergunning voor meer informatie over het aanvragen.

Kosten

Een vooroverleg kost minimaal € 146. Zie voor meer informatie de legesverordening Gooise Meren of neem contact op met de gemeente.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden