Quickscan

Heeft u een plan voor een bepaald pand of perceel in Gooise Meren? Kijk dan eerst op ruimtelijkeplannen.nl wat er mag op die plek. Wilt u het pand of perceel op een andere manier gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Vraag dan via de Quickscan of de gemeente denkt mee te kunnen werken aan uw initiatief. Een Quickscan vraagt u online aan met eHerkenning of DigiD. Gaat u alleen bouwwerkzaamheden uitvoeren die niet passen binnen het bestemmingsplan? Doe dan een conceptaanvraag.

Quickscan aanvragen met DigiD voor inwoners

Quickscan aanvragen met eHerkenning voor bedrijven

Wat u moet weten

Bestemmingsplan bekijken

Heeft u een plan voor een bepaalde plek? Kijk dan eerst in de bestemmingsplannen op ruimtelijkeplannen.nl wat er mag en mogelijk is op dat adres.

Quickscan: als u een gebouw, pand of perceel op een andere manier wilt gebruiken

Wilt u een gebouw, pand of perceel op een andere manier gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Wilt u bijvoorbeeld een bedrijf als woning gebruiken? Onderzoek dan via een Quickscan of de gemeente denkt mee te kunnen werken aan uw initiatief.

1 vraag stellen via Quickscan

Voordat u een Vooroverleg of een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u via een Quickscan een concrete vraag stellen om te onderzoeken of de gemeente denkt mee te kunnen werken aan de door u gewenste wijziging van gebruik.

Voorbeelden van vragen die u kunt stellen

 • Mag ik een winkelpand, kantoorpand of horecabedrijf gebruiken als woning?
 • Mag ik een kerk voor appartementen gebruiken?
 • Mag ik een groenbestemming gebruiken om er een bijgebouw op te plaatsen?
 • Mag ik een kantoorgebouw voor een hotel of sportschool gebruiken?
 • Mag ik van een cafetaria een restaurant maken?
 • Mag ik mijn woning samenvoegen of splitsen?

Bij een positief antwoord op uw vraag uit de Quickscan, kunt u uw initiatief uitwerken zoals is toegelicht in onze reactie.

Geen Quickscan

Gaat u alleen bouwwerkzaamheden uitvoeren die niet passen binnen het bestemmingsplan? Doe dan een conceptaanvraag of vraag een omgevingsvergunning aan.

Quickscan aanvragen

Online aanvragen

U vraagt een Quickscan online aan. Hiervoor heeft u eHerkenning of DigiD nodig.

Quickscan aanvragen voor inwoners met DigiD

Quickscan aanvragen voor bedrijven met eHerkenning

Bij twijfel of vragen contact opnemen met de gemeente

Twijfelt u of uw initiatief geschikt is voor een Quickscan of heeft u nog vragen?

Neem contact op met de gemeente via het contactformulier​​​​​​​​​​​​​​ (kies voor Vergunningen) of bel met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving via 035 207 00 00.

Behandeling van uw vraag

Procedure

 • U krijgt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag
 • We beoordelen of uw initiatief past in de omgeving
 • We bespreken uw initiatief in een intern overleg en met de wethouder
 • We kijken of we denken mee te kunnen werken aan de door u gewenste wijziging van gebruik
 • U krijgt een brief per e-mail, met een advies over uw initiatief

Een Quickscan is nog geen omgevingsvergunning

 • Een positief advies uit de Quickscan betekent nog niet dat u een omgevingsvergunning kunt krijgen. De uitkomst van de Quickscan geeft een 1e indruk of uw plannen haalbaar zijn
 • U heeft na het antwoord van de gemeente maximaal 1 jaar de tijd om te bepalen of u uw plannen wilt voortzetten en of u ons advies wilt opvolgen (een conceptaanvraag doen of een omgevingsvergunning aanvragen)
 • In het vervolgproces, als uw plannen verder uitgewerkt zijn, kan het zijn dat we tot een andere conclusie komen dan die uit de Quickscan

Het resultaat van de Quickscan is geen besluit. U kunt geen bezwaar maken.

Kosten

Een Quickscan kost € 297.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden