Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging

Vanaf 1 januari 2024 gaan de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging in. De Omgevingswet bundelt de regels voor ruimtelijke projecten en maakt ze makkelijker. Onder de Wet kwaliteitsborging geldt vanaf 1 januari 2024 dat bouwpartijen bouwwerken in gevolgklasse 1 zelf technisch toetsen. De gemeente doet dat niet meer. U regelt zelf een kwaliteitsborger voor uw project. Onder gevolgklasse 1 vallen bijvoorbeeld het bouwen of verbouwen van woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen.
Wilt u alvast oefenen met de nieuwe wet? En een project voor een bouwwerk gevolgklasse 1 starten in 2023? Meld uw project dan zo snel mogelijk bij de gemeente aan als proefproject.

Veranderingen vanaf 1 januari 2024

Lees meer informatie over het Omgevingsplan Gooise Meren

Wat er in een omgevingsplan staat

 • Wat nu in bestemmingsplannen en beheersverordeningen staat
 • 1 omgevingsplan voor het hele grondgebied
 • Regels voor een goede ruimtelijke ordening
 • Regels voor heel de fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld regels voor het vliegen met een drone en hondenuitlaatgebieden
 • Regels voor activiteiten die invloed hebben op de fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld een evenement op een bepaalde locatie of het bouwen van een windmolen

Wet kwaliteitsborging

 • Bouwpartijen gaan bouwwerken in gevolgklasse 1 zelf technisch toetsen. De gemeente doet dat niet meer
 • Onder gevolgklasse 1 vallen bijvoorbeeld het bouwen of verbouwen van woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen
 • Een kwaliteitsborger:
  • Controleert de kwaliteit van een bouwwerk
  • Moet de kwaliteit aantonen
  • Zorgt dat de kwaliteit geleverd wordt

Bekijk de video over de bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1
Lees de informatie over kwaliteitsborging, eisen en uitleg

Wat de gemeente doet

 • De gemeente is bezig met het opstellen van een omgevingsplan
 • Processen rond de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging werken we uit

Proefprojecten aanmelden

Wilt u een proefproject voor een bouwwerk dat valt onder gevolgklasse 1 starten in 2023?

 • Meld uw project zo snel mogelijk aan bij de gemeente als proefproject via het contactformulier. Kies bij ‘waar gaat uw vraag over?’ voor ‘Vergunningen’
 • Twijfelt u of u een project heeft voor een bouwwerk gevolgklasse 1? Neem dan contact op met de gemeente om uw project voor te bespreken. Stuur ons een bericht via het contactformulier of bel 035 207 00 00
 • Als de gemeente met u mee kan oefenen krijgt u misschien korting op de kosten (leges)

Wat u vanaf januari 2024 doet als u een bouwplan heeft

Bij de proefprojecten volgt u alle stappen die nodig zijn volgens de Wet kwaliteitsborging:

 • Check of u een omgevingsvergunning nodig heeft
 • Zoek een architect, adviseur of aannemer om samen uw bouwplan uit te voeren
 • De gemeente toetst uw bouwplan aan het omgevingsplan, bekijkt of het bouwwerk past in de omgeving
 • Valt uw bouwplan onder gevolgklasse 1? Schakel een kwaliteitsborger in. Wat doet de kwaliteitsborger?
  • Kijkt of uw bouwplan voldoet aan de regels
  • Maakt een borgingsplan met de risico’s en stelt controlemaatregelen voor. Dit om te zorgen dat uw bouwplan uiteindelijk aan de regels voldoet
  • Checkt tijdens de bouw of alles volgens de bouwtechnische regels verloopt
  • Stelt een verklaring op als het bouwproject klaar is en aan alle regels voldoet
 • Doe uiterlijk 4 weken vóór het bouwen een bouwmelding bij de gemeente. Vertel hierbij welke kwaliteitsborger u heeft geregeld
 • Als het project klaar is stelt de kwaliteitsborger een verklaring op
 • Stuur de verklaring van de kwaliteitsborger samen met het dossier van de aannemer naar de gemeente. U laat dan weten dat het project klaar is
 • 2 weken na de melding dat het project klaar is mag u het nieuwe project in gebruik nemen

Vragen

Heeft u vragen over de Omgevingswet en wat dit voor u betekent?

 • Neem contact met ons op via het contactformulier
  • Kies bij ‘waar gaat uw vraag over?’ voor ‘Vergunningen’
 • Of bel 035 207 00 00

Omdat nog niet alles bekend is hebben wij nog niet overal een antwoord op. Maar wij zullen u zo goed mogelijk proberen te informeren.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden